ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား ပ်က္စီးသည့္ကိစၥ စံုစမ္းမႈအစီရင္ခံစာ သႀကၤန္မတိုင္မီ တင္ျပမည္

0
672

ေဇာတိက ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ၿငိကာ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရ သည္ဆိုသည့္ ကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစံုစမ္းမႈ အစီရင္ခံစာကို ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလ မတိုင္မီ တိုင္းအစိုးရထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဇာဒီေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္ထရံေက်းရြာႏွင့္ ျဖဴနပ္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ား၏ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားသည္  PTTEP ကုမၸဏီ၏ ေဇာတိက ပိုက္လိုင္းႏွင့္ၿငိကာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွစ္စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံ လိပ္မူကာ မတ္လ ၄ ရက္က တိုင္ၾကားထားသည္။

တိုင္ၾကားစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္း ငါးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မတ္လ ၂၆ ရက္က တိုင္းအစိုးရက ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ထိုေၾကာင့္ ဧၿပီလ ၂ ရက္တြင္ ေဒသခံ ေရလုပ္သား ၂၀ ေက်ာ္ကို တိုင္းငါးလုပ္ငန္း ဦးဌာနရံုးသို႔ ဖိတ္ေခၚကာ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးစိုးသန္းက ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားတြင္ သံျပားအ၀ိုင္းမ်ား ျငိကာပါလာသည္ဟု ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေျပာဆို သည့္အတြက္ သက္ေသအျဖစ္ သံျပား မ်ားႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးသြားသည့္ ငါးဖမ္းပိုက္ လက္က်န္ကို ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း ယူၿပီးပါ က အစီရင္ခံစာတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ညိႇႏႈိင္းျပီးေတာ့ ေရလုပ္သားေတြရဲ႕တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ကုမၸဏီပိုင္းက ကိုယ္စားလွယ္တင္ျပခ်က္၊ MOGE က တင္ျပခ်က္ အဲဒါေတြနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို အစီရင္ခံရမွာ ေပါ့ေနာ္”ဟု ဦးစိုးသန္းက ဆိုသည္။

စိစစ္ၿပီး ရရွိလာမည့္ ရလဒ္(အစီရင္ ခံစာ)အေပၚညႇိႏႈိင္းကာ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္စန္းက တနသၤာရီအပတ္စဥ္ ကို ေျပာဆိုထားသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ PTTEP ကုမၸဏီႏွင့္ MOGE မွ တာ၀န္ရွိသူတို႔ လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိုးသန္း က ေျပာသည္။

PTTEP ကုမၸဏီကမူ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္ လိုင္းသည္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္တြင္ သြယ္တန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပိုက္လိုင္းမ်က္ႏွာ ျပင္မွာ ညီညာေျပျပစ္ကာ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား ႏွင့္ ျငိႏိုင္သည့္ ၀က္အူနပ္တိုင္၊ အခၽြန္ အတက္မ်ားမရွိေၾကာင္း တနသၤာရီအပတ္စဥ္သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

“သူ႔(PTTEP)ပိုက္လံုးဟုတ္/မဟုတ္ ေသေသခ်ာခ်ာသိခ်င္ရင္ ဆင္းလာခဲ့ပါ၊ ငါးဖမ္းပိုက္ ပစ္ခ်ျပမယ္၊ ခ်ိတ္တာက သံျပားအ၀ိုင္းေတြပါ”ဟု ျဖဴနပ္ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးခင္ေမာင္က ေျပာသည္။

PTTEP ကုမၸဏီက ပင္လယ္ေရ ေအာက္တြင္ ပိုက္လိုင္း စျမႇဳပ္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္၀န္းက်င္ ကတည္းက ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား ႏွစ္စဥ္ပ်က္ စီးဆံုး႐ံႈးေနရၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္မူ ေရသားမ်ား၏ ငါးဖမ္းပိုက္ ဆံုးရံႈးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဒသခံ ေရလုပ္သားအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက  ေရလုပ္သား ၁၆ ဦး၏ ငါးဖမ္းပိုက္ ၁၂၀ ဖံုခန္႔ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း ေရလုပ္သား အခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။

ေရလုပ္သားမ်ားက ယခင္ပ်က္စီး ခဲ့သည့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ေတာင္းဆို ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ အတြက္ ငါးဖမ္းပိုက္တန္ဖိုးကိုသာ ျပန္လို ခ်င္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ၿငိကာပ်က္ စီးခဲ့သည့္ ငါးဖမ္းပိုက္အမ်ဳိးအစားမွာ ေရေအာက္ငါးဖမ္းပိုက္ (ေဒသအေခၚ ေရျမဳပ္ပိုက္) မ်ားျဖစ္ၿပီး ပိုက္တစ္ဖံုလွ်င္ ေငြက်ပ္ ကိုးေသာင္းခြဲခန္႔ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ေရလုပ္သားအခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။

ကိုေဇာ္