ယာယီရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ေပါင္ရွိ ပဒုမၼာဆပ္ျပာစက္႐ုံ ျပန္လည္ပတ္ခြင့္ျပဳ

0
109

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕ရွိ ယာယီရပ္ ဆိုင္းထားခဲ့သည့္ ပဒုမၼာဆပ္ျပာစက္႐ုံကို ျပန္လည္ပတ္ခြင့္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ထံမွ သိရသည္။

ေရဆုိးစြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ စက္႐ုံပတ္ ၀န္းက်င္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ငါးမ်ား ေသဆံုးမႈရွိ သည္ဆိုသည့္ တုိင္ၾကားမႈအရ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖဲြ႔တို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးရာ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပဒုမၼာဆပ္ျပာစက္႐ုံကို ယာယီရပ္ဆုိင္း ထားရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမအပတ္က ညႊန္ၾကား ထားခဲ့သည္။

ယာယီရပ္ဆိုင္းထားခဲ့စဥ္ စက္႐ုံ၏ ထိေရာက္သည့္ ေရဆိုးသန္႔စင္ေရးစနစ္ ေဆာက္လုပ္ခိုင္းခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း ျပီးစီး သြားျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မတ္လ ၁၉ ရက္က ျပန္လည္ပတ္ခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ထံမွ သိရသည္။

“အဓိက ေရဆုိးမထြက္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္၊ ေရဆိုးစစ္ကန္ကို လုပ္ခိုင္းတယ္။ အဲဒါကို စက္႐ုံက လုပ္ထားျပီးတဲ့ အေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရကို တင္ျပေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရက ျပန္လည္ခြင့္ ေပးလိုက္တယ္”ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ လုပ္ထား သည့္ ေရဆိုးစစ္ကန္သည္ ေျမသားကန္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အတြက္ ကြန္ကရစ္ကန္ တည္ေဆာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရကို သန္႔စင္သည့္စနစ္လုပ္ေဆာင္ရန္ စက္႐ုံအား အႀကံျပဳထားသည္ဟု ေဒါက္တာ မင္းၾကည္၀င္းက ဆိုသည္။

၎အျပင္ စက္႐ုံမွ ထြက္သည့္ ေရဆိုးေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ရွိမရွိကို ပံုမွန္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသြားမည္ ဟုလည္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ယခင္က ပဒုမၼာဆပ္ျပာစက္႐ုံမွ ထြက္သည့္ ေရဆိုးကို စက္႐ုံအနီးအနားရွိ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေရဆိုးသည္ ေခ်ာင္းမွတဆင့္ ေဒသခံတို႔ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ လယ္ေျမထဲ၀င္ျပီး လယ္ယာပ်က္စီးျခင္း၊ ငါးေသဆံုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု စက္႐ုံအနီးနားပတ္၀န္း က်င္ေနသူတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ပဒုမၼာဆပ္ျပာစက္႐ုံသည္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမီတက္ပုိင္ စက္႐ုံတစ္ခုေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ယဥ္စႏိုင္း