တီဘီလူနာအသစ္မ်ားတြင္ HIV ပိုးေတြ႕ ႏွဳန္း ေကာ့ေသာင္းအမ်ားဆံုး

0
267

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း တီဘီေရာဂါ လူနာအသစ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ခံအားက် ေရာဂါ HIV ပိုးေတြ႕သည့္ႏႈန္းမွာ ေကာ့ေသာင္း ခရိုင္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနရွိ ခုခံက်/ ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

တီဘီလူနာအသစ္ဆိုသည္မွာ ယခင္က တီဘီေရာဂါ မျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသူမ်ား ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ ေကာ့ေသာင္းရွိ တီဘီလူနာအသစ္ ၁၂၃ ဦးအနက္ ၃၁ ဦးတြင္ HIV ပိုးေတြ႕ရၿပီး တိုင္းအတြင္းရွိ ခရိုင္သံုးခုအနက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း အထက္ပါအဖြဲ႕မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္တင့္ထြန္းက ဆိုသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ တီဘီလူနာအသစ္ ၁၃၇ ဦးတြင္ HIV ပိုးေတြ႕သူ ၁၃ ဦး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ရွိ တီဘီလူနာအသစ္ ၁၅၀ ဦးတြင္ HIV ပိုးေတြ႕သူ ၁၅ ဦးရွိေၾကာင္း အထက္ပါအဖြဲ႕ စာရင္းအရ သိရသည္။

“အျဖစ္မ်ားတာက အိမ္တစ္ေဆာင္ အတြင္းမွာ ေနထိုင္သူမ်ားတာနဲ႔ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈအေပၚ မူတည္မယ္”ဟု ေဒါက္တာ ေက်ာ္တင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

တီဘီလူနာအသစ္တြင္ HIV ပိုး ေတြ႕ရွိမႈစစ္တမ္းကို ၂ ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေကာက္ယူၿပီး အထက္ပါေတြ႕ရွိမႈမွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လမွ ေမလအထိ အခ်ိန္ သံုးလတာကာလအတြင္း လာေရာက္ ကုသသည့္ တီဘီလူနာအသစ္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။                      

ကိုေဇာ္