အဂတိဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ တနသၤာရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အာမခံေလွ်ာက္

0
324

အဂတိဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ တနသၤာရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အာမခံေလွ်ာက္

သတင္းႏွင္႔ရိုက္ကူး – ကိုေဇာ္

Dawei Watc