အားကစားျပကၡဒိန္အသစ္တြင္ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲအစား ဗိုဗီနမ္ၿပိဳင္ပြဲ ထည့္သြင္း

0
191

တနသၤာရီတိုင္း၏ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ အားကစားျပကၡဒိန္အသစ္တြင္ ေဂါက္ သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ျဖဳတ္လိုက္ၿပီး၊ ဗိုဗီနမ္ ၿပိဳင္ပြဲကို ထပ္တိုးထားေၾကာင္း တိုင္းအားကစား ႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေဂါက္သီး႐ိုက္အားကစားနည္းကို အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ က်င္းပေတာ့မည္မဟုတ္ ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဂါက္သီးရိုက္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားကစား ျပကၡဒိန္တြင္ ထည့္သြင္း ျခင္းမရွိေၾကာင္း အထက္ပါဌာနာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

ဗိုဗီနမ္အားကစားနည္းမွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ အတိုက္အခိုက္ အားကစား နည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆီးဂိမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ယင္းအားကစားနည္းမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပလာျခင္းေၾကာင့္ အားကစားျပကၡဒိန္အသစ္တြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

“ေဂါက္ရိုက္ကြင္းက ေနရာတိုင္းမွာ မရွိေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြလုပ္ဖို႔လည္းခက္တယ္” ဟု ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ဆိုသည္။

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဗိုဗီနမ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဇြန္လတြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ တိုင္းကိုယ္စားျပဳပါ ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကစားသမားမ်ားေရြး ခ်ယ္မည့္ ၿပိဳင္ပြဲကို ေမလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအားကစား ျပကၡဒိန္အရ သိရသည္။

ယင္းအားကစားျပကၡဒိန္တြင္ ဗိုဗီနမ္အားကစားနည္းအျပင္ ႏွစ္စဥ္ ပါ၀င္ေနၾက အားကစားနည္း ၃၁ မ်ိဳး ပါ၀င္သည္။

ေက်ာ္သူစိုး