ကကတစ္ ငါးသားေပါက္ လုိသေလာက္မရ၍ ငါးေမြးသူမ်ား အခက္ႀကံဳ

0
350
ဓာတ္ပံု - ကိုဆန္း

ငါးေမြးသူဦးေရ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ကကတစ္ငါးသားေပါက္ ရရွိေရးအတြက္ အခက္ႀကံဳေနရေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ခန္႔က ကကတစ္ငါးေမြးသူ ၅ ဦးခန္႔ သာရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ကကတစ္ငါးေမြး သူ ၄၀ ေက်ာ္ရွိလာသည့္အတြက္ ငါးသားေပါက္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ စခန္းမ်ားအေနျဖင့္ လိုသေလာက္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ထြန္းကားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္းရွိ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ၃၈ ဦးကို ကကတစ္ ငါးသားေပါက္ အေကာင္ေရ တစ္ေထာင္စီ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သျဖင့္ ကကတစ္ ငါးေမြးျမဴသူမ်ားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ကကတစ္ ငါးသားေပါက္မ်ား လိုသေလာက္ ၀ယ္၍ မရျခင္းေၾကာင့္ တြက္ေျခမကိုက္ေၾကာင္း ကကတစ္ငါး အေကာင္ေရ တစ္ေထာင္ေမြးျမဴထား သည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ယာ၀ေက်းရြာမွ ဦးသာခ်ိဳက ဆိုသည္။

“အနည္းဆုံး ေကာင္ေရ ၅ ေထာင္ ေလာက္ ေမြးရမွ မိသားစုတစ္စုရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးက အဆင္ေျပမယ္။ တစ္ေထာင္ေလာက္ ကေတာ့ ငါးစာဖိုးနဲ႕ လုပ္အားခႏုတ္ရင္ မက်န္ဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

၃ လက္မအရြယ္ ကကတစ္ငါးသား ေပါက္တစ္ေကာင္လွ်င္  က်ပ္ ၃၀၀ ေပးရၿပီး လိုခ်င္သည့္ ပမာဏကို သားေဖာက္သည့္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမ္ၸဏီမွ ေရာင္းခ်ေပးနိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ငါးေမြးသူအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ကကတစ္ငါးသား ေပါက္မ်ားကို KMK ကုမၸဏီမွ စခန္းသံုးခုႏွင့္ ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ျပင္ထပ္ေအာ္ရြာတြင္ ဖြင့္ထားသည့္ စခန္းတို႔မွ ေဖာက္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေမြးျမဴသူမ်ားလာသည့္အတြက္ ငါးသားေဖာက္သည့္ စခန္းမ်ားကလည္း ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လက္ရွိႀကိဳးစား ေနသည္ကို ၾကားသိေနရေၾကာင္း ကၽြန္းစု ၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ဦးစီးမွဴး ဦးညြန္႔လင္းက ဆိုသည္။

ငါးသားေပါက္ အလံုအေလာက္ မေရာင္းေပးႏိုင္ျခင္းမွာ ငါးေမြးသူမ်ား လာျခင္းအျပင္ ယခင္ႏွစ္က ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲႏွင့္ နည္းပညာေျပာင္းလဲ မႈတို႔ေၾကာင့္ ငါးသားေပါက္ဆံုးရံႈးျခင္း၊ ၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု KMK ကကတစ္ ငါးသားေပါက္ ေမြးျမဴေရးကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုေပါက္က ေျပာသည္။

KMK ကုမၸဏီအေနျဖင့္ နည္းပညာအသစ္အရ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ငါးသားေပါက္အေကာင္ေရ ၆ သိန္းႏွင့္ ၈ သိန္းအၾကား ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလမွ စတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

          ကိုဆန္း