ေရျဖဴတြင္ ေလးရက္အတြင္း ပိုင္ရွင္မဲ့သစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ဖမ္းမိ

0
968
ဓာတ္ပံု - Forest Depaetmant Pag

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလးရက္အတြင္း ပိုင္ရွင္မဲ့ တရားမ၀င္သစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

မတ္လ ၂၅ ရက္က ကလံုးထာေက်းရြာ ေတာင္ဘက္ရွိ ေတာအတြင္း စုပံုထားသည့္ သစ္မာအုပ္စု ၅ တန္ ခန္႔ႏွင့္ အျခား သစ္ ၁၀ တန္နီးပါး ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးထြန္းလင္းေအာင္က ေျပာသည္။

၎င္းအျပင္ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္လည္း ပုလဲကူေက်းရြာတြင္ ယာဥ္အမွတ္ မရွိသည့္ ၆ ဘီးယာဥ္ေပၚတြင္ ကညင္ခြဲ သား သစ္ ၅ တန္ခန္႔ကို ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းလင္းေအာင္က ဆိုသည္။

“သတင္းရလို႔ သြားဖမ္းတာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖမ္းဆီးစဥ္က ပိုင္႐ွင္ မေတြ႔ဘူး၊ အဲ့ေတာ့ ရဲစခန္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပိုင္႐ွင္ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပိုင္ရွင္ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါက ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုင္ရွင္ကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါက ဖမ္းမိသည့္သစ္မ်ားကို ပိုင္ရွင္မဲ့အျဖစ္ သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးထြန္းလင္းေအာင္က ဆိုသည္။

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ မတ္လ ၂၉ ရက္ အထိ တရားမ၀င္သစ္ ၁၃ ႀကိမ္၊ သစ္မ်ိဳးစံု တန္ ၇၀ နီးပါးဖမ္းမိထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

မိုးျမင့္