ကၽြန္းသံုးကၽြန္းႏွင့္ ကမ္းေျခကိစၥ သီးျခားအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ တင္ျပထား

0
162

ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပဲ့စင္ကၽြန္းအပါအ၀င္ ကၽြန္းသံုးကၽြန္းႏွင့္ ကမ္းေျခတစ္ခုတြင္ အပန္းေျဖစခန္း ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာေလွ်ာက္ထားမႈကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရိွသည့္အတြက္ သီးျခားအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန(ေျမစာရင္း)ထံမွ သိရသည္။

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားအေပၚ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည့္ သီးျခားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီထံ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက တင္ျပထားေၾကာင္း ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး  ဦးသိန္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

“ခြင့္ျပဳမိန္႔ရၿပီဆိုရင္ စစ္ဖို႔အတြက္ ဆက္ေဆာင္ရြက္မွာေပါ့၊ ေလာေလာဆယ္ အဲဒီအတြက္ ေစာင့္ေနတာ”ဟု ဦးသိန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

အပန္းေျဖစခန္းေဆာက္ရန္အတြက္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပဲ့စင္ကၽြန္း၊ ေက်ာက္တြင္းကမ္းေျခ၊ စမ္းလွမ္းရြာအနီးရွိ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းႏွင့္ ပညစ္ကၽြန္းတို႔တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီမ်ားက ဗဟိုေကာ္မတီထံ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ ထားမႈအေပၚ ေရလုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံမ်ားက လက္မွတ္ထိုးကာ ၀ိုင္း၀န္း ကန္႔ကြက္ထားသည္။

ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန႔္ခြဲေရး ဥပေဒအရ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား မႈမ်ားအေပၚ ကန႔္ကြက္မႈမ်ားရွိပါက ေျမ ေနရာအသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အား စိစစ္ေစျခင္း မျပဳဘဲ အျခားၿမိဳ႕နယ္မွ သီးျခားအဖြဲ႕ျဖင့္ စိစစ္ၿပီး တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမစာရင္းဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးသိန္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

သီးျခားအဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္အေပၚ တိုင္းအစိုးရက သံုးသပ္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ သီးျခားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဗဟိုေကာ္မတီ သို႔ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္ထားမႈအေပၚ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဆင့္တိုင္းကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေပးသင့္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္လက္မွတ္ကို ဦးေဆာင္ေကာက္ခံသူမ်ားအနက္ တစ္ဦး အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက ဆိုသည္။

“သီးျခားအဖြဲ႕မွာ ေဒသအေရးကို စိတ္၀င္စားသူေတြပါ ထည့္သြင္းသင့္တယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

ဧက ၁၄၀ ရွိ  ပဲ့စင္ကြ်န္းကို Excellent Fortune Development Group

ကုမ္ၸဏီမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းမ်ိဳး၀င္း အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊   ၁၃၈ ဧက ရွိသည့္ ေက်ာက္တြင္းကမ္းေျခကို ရတနာစိုင္းေက်ာင္းျမတ္ေက်ာ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းမ်ိဳး၀င္းအမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။

ယင္းကုမၸဏီ ႏွစ္ခုမွ ဦးစိုင္းမ်ိဳး၀င္းသည္ တစ္ဦးတည္း ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

၎အျပင္ စမ္းလွမ္းကမ္းေျခအနီးက ၇ ဒႆမ ၉၈ ဧက ရွိ ကၽြန္းကို First Golden Dragon Construction

ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္းခင္ျမင့္ရီ အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၂ ဧက နီးပါးရွိသည့္ ပညစ္ကၽြန္းကို စိုးႏိုင္ၿဖိဳး ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္းခင္ျမင့္ရီ အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုမွ ေဒၚနန္းခင္ျမင့္ရီ သည္လည္း တစ္ဦးတည္း ဟုတ္မဟုတ္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ကိုေဇာ္