ေစာင္းေကာက္ကၽြန္းတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ ၅ ဦးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ခိုင္းထားဆဲဟုဆို

0
128

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ဇာဒက္ႀကီးေက်း ႐ြာအုပ္စု ေစာင္းေကာက္ကၽြန္းေပၚတြင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ ငါးဦးကို ယာယီ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာ ျပဳထားၿပီး BOT စနစ္ ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ခိုင္းထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ကုမၸဏီ ၅ ခုအား ကၽြန္းေပၚတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အခြန္ေပးသြင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယာယီ နားေနေဆာင္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အား ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ မပါဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္း အေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံ၍ မရသျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီ ၅ ခုစလုံးအား BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပန္ေလွ်ာက္ခိုင္းထားသည္ ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

“BOT နဲ႔မွသာ ဥပေဒအရ အခြန္ေကာက္လို႔ ရတယ္၊ အခြန္ေကာက္ လို႔ မရေတာ့ ဒီငါးေယာက္ကို ျပန္ ေလွ်ာက္ခိုင္းတယ္၊ ျပန္ေလွ်ာက္ ခိုင္း ထားတုန္းပဲ၊ လုပ္ငန္းက အဲဒီထဲမွာပဲ ရွိေသးတယ္၊ မျပတ္ေသးဘူးေပါ့” ဟု ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ အဂတိအမႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္မွ ရပ္စဲခံရၿပီး ေနာက္တြင္ ယင္း ကၽြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အကူအညီေပးခဲ့ဖူးသည့္ မိသားစု တစ္ခုမွ သားျဖစ္သူက လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လာသည့္အတြက္ အကူအညီေပးလို သည္ဟု ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာဆို ခဲ့သည့္ ဗြီဒီယိုဖိုင္တစ္ခု လူမႈကြန္ရက္ (Facebook)တြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည္။

ေစာင္းေကာက္ကၽြန္းေပၚတြင္ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား

Dawei Watch