အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ ေဘာလုံးပြဲ တနသၤာရီအသင္း အသက္ ၂၀ ေအာက္ မ်ားျဖင့္ ၀င္ၿပိဳင္မည္

0
128

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသက္၂၅ ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲကို တနသၤာရီအသင္းမွ အသက္ ၂၀ ေအာက္ ကစားသမားမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ ေဒၚေအာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေအာက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ထားသည့္ ကစား သမား ၁၄ ဦး၊ ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ကစား သမား ၄ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

“ဒီကစားသမားေတြအကုန္လုံးက အသက္ ၂၀ ေအာက္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေလးေတြေတာင္ပါ တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ကစားသမားမ်ား ရွားပါးျခင္း ေၾကာင့္ အသက္ ၂၀ ေအာက္ ကစား သမားမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ေျပာသည္။

ယင္းကစားသမားမ်ားသည္ သုံးခ႐ိုင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းကစားသမား ၁၈ ဦးတြင္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပ္ၸံေက်ာင္း (ရန္ကုန္) တက္ေနသည့္ ကစားသမား ႏွစ္ဦး၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္မွ ၈ ဦး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ မွ ၇ ဦး၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္မွ တစ္ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲကို မတ္လ ၂၁ ရက္မွ ဧၿပီလ ၃ ရက္အထိ ေနျပည္ ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

 ေက်ာ္သူစုိး