ဓာတ္ပံု သတင္း

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ျမန္မာ႔ပင္လယ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အနီး႐ွိ နာနတ္သီးကြၽန္းတစ္၀ိုက္ ေရေအာက္တြင္ သႏ္ၲာေက်ာက္ ခတ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္ မ်ားတြင္ကပ္ၿငိေနသည့္ ငါးဖမ္း ပိုက္ အပ်က္အဆီး မ်ားအား မတ္လ ၃ ရက္အား ၿမိဳ႕မတံတား သို႔ ဆယ္ယူလာသည္။
ဓာတ္ပံု – ႏုိင္သစ္