တိုင္းအတြင္း သတၱဳ စမ္းသပ္တိုင္းတာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ကြက္ ၂၀ ေက်ာ္ရွိ

0
181

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စမ္းသပ္တိုင္းတာခြင့္ျပဳထားသည့္ သတၱဳလုပ္ကြက္ ၂၃ ခု ရွိေၾကာင္း တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။

စမ္းသပ္တိုင္းတာခြင့္ရထားသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စမ္းသပ္ခြင့္ရ ကုမၸဏီမ်ားက ေျမေအာက္တြင္ သတၱဳသိုက္ပမာဏ မည္မွ် ရွိသည္ကို တိုင္းတာၿပီး အစိုးရသို႔ ျပန္ လည္တင္ျပ၍ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း ေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

“ေလွ်ာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းအစိုးရ က စစ္စရာရွိတာစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ျပန္ေပးရမယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ယခုထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းသည္ တိုင္းအတြင္း စမ္းသပ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ကြက္အကုန္လုံးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အတြက္ မည္သည့္ကုမၸဏီက မည္သည့္ လုပ္ကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္ခြင့္(သို႔မဟုတ္) စမ္းသပ္ခြင့္ ရရွိထားသည္ကို တိတိ က်က် သိခြင့္ရျခင္းေၾကာင့္ သတၱဳလုပ္ ကြက္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း သတ္ၱဳလုပ္ကြက္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

“စမ္းသပ္ဆိုၿပီး ခိုးထုတ္ေနတာေတြ ရွိတယ္ေလ” ဟု သတၱဳလုပ္ကြက္ေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ကြန္ရက္မွ ကိုစံေငြက ေျပာသည္။

စမ္းသပ္တိုင္းတာခြင့္ျပဳ သတၱဳလုပ္ ကြက္စာရင္း

ၿမိဳ႕နယ္                              လုပ္ကြက္

ထား၀ယ္                                      ၁၀

ေရျဖဴ                                ၄

ပေလာက္                                     ၁

တနသၤာရီ                                     ၇

ကၽြန္းစု                              ၁

စုစုေပါင္း                                      ၂၃