စတုတၳတန္း ျပဌာန္းစာအုပ္ပါ ၀ံသာႏုကဗ်ာ ပယ္ဖ်က္

0
211

အေျခခံပညာ စတုတၱတန္း (Grade ၅) သင္ရိုးအေဟာင္းရွိ စာရိတၱ ႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ ကဗ်ာအား လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္မွ စတင္ၿပီး သင္ၾကားျခင္းမျပဳရန္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၇ ရက္က ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကား ထားသည့္ ညႊန္ၾကားစာကို ရရွိေနၿပီး ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴမ်ား သိရွိ ႏိုင္ရန္ ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

“ဘာျဖစ္လို႕ ဒီလိုပယ္ ဖ်က္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ မသိရေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားတဲ့ လိုက္လုပ္ရမွာက တို႔တာ၀န္ပဲ” ဟု ေဒၚျမင့္စိန္က ဆိုသည္။

ယင္းကဗ်ာကို ၂၀၁၅/ ၁၆ ပညာ သင္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး စတုတၳတန္းတြင္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၁၂၀ ႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ၁၂ ဦးက လက္မွတ္ထိုးကာ ယင္း ကဗ်ာ ကို ျဖဳတ္ေပးရန္ သမၼတကို အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့ဖူးသည္။

ယင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ယင္း ကဗ်ာသည္ ႏုနယ္သည့္ ကေလးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္သည့္၊ မတူကြဲျပား မႈမ်ားကို မုန္းတီးစရာအျဖစ္ ရႈျမင္တတ္သည့္ အမုန္းစိတ္ဓာတ္ကို သြတ္သြင္းေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ယင္းကဗ်ာ အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ဆယ္ရက္ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ ကဗ်ာကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ ကဗ်ာတြင္ “အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ပါ ကၽြန္ ျဖစ္ႏြံနစ္မွာ” ၊ “ေသြး ေႏွာတာငါတို႔မုန္း လူမ်ိဳးအညြန္႔တံုး” စသျဖင့္ စာသားမ်ား ပါ၀င္သည္။

 ေက်ာ္သူစုိး