ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဒီေရေတာေတြ အေျပာင္ရွင္းခြင့္ ရွိသလား

0
6415

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဒီေရေတာ ဧက ေထာင္ခ်ီ အေျပာင္ရွင္းေနသည္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ တားျမစ္ၿပီး  အျမန္ဆုံး အေရးယူသြားမည္နည္းဟု ဦးေဇာ္ဟိန္းက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။

မတ္လ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ၂ ခုက ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဧကေထာင္ခ်ီရွိ ဒီေရေတာမ်ားကို အေျပာင္ရွင္းေနေၾကာင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

ေမးခြန္းကို လာေရာက္ေျဖဆိုသည့္ ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ကလည္း ထိုကုမၸဏီ ၂ ခုတြင္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳထားမႈ မရွိေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္လည္း ပုစြန္ေမြးျမဴေရး ယာယီလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမရွိေသးသည္ကို စိစစ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)ကလည္း ခြင့္ျပဳထားမႈ မရွိေသးဟု ၀န္ႀကီးက ေျဖသည္။

၀န္ႀကီးေျဖဆိုမႈမ်ားအရ ဒီေရ ေတာမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ရွင္းလင္း ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးေျဖဆိုအၿပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ထပ္မံ ေမးခြန္းထုတ္သည္။

“သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ခြင့္ခ်က္မရွိဘဲ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါက ၎စီမံကိန္းကို အျမန္ဆုံးရပ္ဆိုင္း တား ျမစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိနဲ႔ ထိေရာက္ ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းလိုပါတယ္”

ဦးေဇာ္ဟိန္း၏ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းကို  ၀န္ႀကီးက တိုင္းအစိုးရႏွင့္ သယံဇာတ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ဆက္လက္ စိစစ္ စစ္ ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ လုပ္ကိုင္ ခြင့္မရွိဘဲ လုပ္ထားပါက ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ အေရးယူသြားမည္ဟု ေျဖဆိုသည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးမည္ကိုမူ မေျဖဆိုခဲ့ေပ။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္း က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ဒီေရေတာ အေျပာင္ရွင္းေနသည့္ ေနရာ မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းခဲ့ၿပီး ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း မ်ားရယူကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့ သည္။

ကြင္းဆင္းမႈအရ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ မအိုင္ေက်း႐ြာအုပ္စု မစန္းပါးေက်း႐ြာတြင္ ပုစြန္ေမြးျမဴရန္ ဒီေရေတာ ဧက ေျခာက္ရာေက်ာ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ ခိုင္ဇင္ေယာ္ကုမၸဏီက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွအစ ယခုထိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ရာ ဒီေရေတာ ဧကေျခာက္ရာေက်ာ္၏ သုံးပုံ တစ္ပုံေက်ာ္ကို အေျပာင္ရွင္းထား ၿပီးျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုစြန္ထုတ္ လုပ္ေနျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

ျပည့္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီမွာ ကၽြန္စု ၿမိဳ႕နယ္ ကတ္ၱလူေက်း႐ြာအနီးတြင္ ေျမ ၄၁၅ ဧကကို အေျပာင္ရွင္းကာ ပုစြန္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ဟိန္းက ဆိုသည္။

ထိုကတ္ၱလူ႐ြာ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမွာ ပုစြန္ေမြးျမဴခြင့္ျပဳခ်က္ မခ်ေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေရထြက္ပစ္ၥည္းေရာင္း ၀ယ္စု ေဆာင္းခြင့္လိုင္စင္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေန သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ျပည့္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီ၏ ေနာက္ ထပ္ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ မိန္းႀကီးကၽြန္း ေရခ်ိဳေခ်ာင္းေက်း႐ြာ အနီးရွိ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ဒီေရေတာေျမဧက ၃၆၀ တြင္ လည္း သုံးပုံ ၂ ပုံေက်ာ္ကို အေျပာင္းရွင္း လင္းျခင္း၊ ခုတ္ထြင္သင္းသတ္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

“သာမန္လူဆို အဲလိုသြားခုတ္ရင္ ၾကာလွၿပီေပါ့ ေထာင္ထဲေရာက္တာ၊ ခုက ကုမ္ၸဏီေတြက အင္အားႀကီးေတာ့ ဥပကၡာျပဳထားသလို ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

ထိုဒီေရေတာမ်ားမွာ ေဒသခံမ်ား ဂဏန္း၊ ခ႐ု စသည့္ ဒီေရေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား သဘာ၀နည္းအတိုင္း ထုတ္ယူ၀မ္းစာရွာမွီခိုရာ ျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ဒီေရေတာမ်ား မရွိေတာ့ သျဖင့္ စားက်က္ေပ်ာက္ကာ ႐ြာသားမ်ား ႐ြာမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၾကထား ရေတာ့မည့္ အေနအထား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ၎ထံ ရင္ဖြင့္လာၾက ေၾကာင္း  ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

ခုတ္ရွင္းလိုက္သည့္ ဧကေထာင္ခ်ီ ေသာ ဒီေရေတာမ်ားကို မည္သို႔ အစားထိုး ျပန္စိုက္ေပးမည္ကို သိလိုေၾကာင္း ျပည့္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီမွ ပုစြန္ေမြးရန္ ဒီေရေတာမ်ား အေျပာင္ရွင္းေနသည့္ ေနရာအနီးရွိ ပရည္ကၽြန္းေက်း႐ြာမွ ဦးေအာင္လင္းစိုးက ေျပာသည္။

“ဒီေရေတာမရွိရင္ ေဒသခံေတြ ဘယ္မလုပ္စားမလဲ။ (ဒီေရေတာထဲ) ဂဏန္းဖမ္းေရာင္းၿပီး စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္းေနရတဲ့သူ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ေထာင္နဲ႔ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိေနတယ္ ဆိုတာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို သိေစခ်င္တယ္”ဟု ဦးေအာင္လင္းစိုးက ေျပာသည္။

ျပည့္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီ မန္းေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးလွသန္းကမူ ယင္းေနရာ မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရထား ၿပီးသားဟု ေျပာသည္။

“ေျမလႊတ္ေျမ႐ိုင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးသား။ ႀကိဳတင္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ ေပးထားတယ္။ သစ္ပင္ေတြ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဧက ေထာင္ခ်ီမရွိပါဘူး ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ”ဟု ဦးလွသန္းက ေျပာသည္။

ခိုင္ဇင္ေယာ္ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ရွိသူ ဦးစန္းေမာင္ကမူ ဒီေရေတာက အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ေဒသခံမ်ား ခုတ္ၿပီး က်န္သည့္ ဒီေရေတာကိုသာ ရွင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဒီေရေတာဆိုသည္မွာ ဒီေရေတာ ပင္ႀကီးမ်ား ေပါက္ေနသည့္ေနရာကိုသာ ေခၚေ၀ၚျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကုန္းေျမဆက္စပ္ ဒီေရေတာ မ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း သစ္ေတာဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (FLEGT Myanmar)၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္သူရက ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဒီေရေတာ ဆက္စပ္ေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ငါးေလလံေစ်း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ခုတ္ထြင္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိေနသည္ဟု ၾကားသိရၿပီး ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရမရႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါက ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎င္းက ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ဒီေရေတာမ်ားသည္ ေဒသခံတို႔ ၀မ္းစာေရး မွီခိုႏိုင္သည့္ေနရာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ သဘာ၀ ေဘးကို အကာအကြယ္ ျပဳေပးႏိုင္ေသာ သဘာ၀တရား၏ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ လက္ေဆာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ရန္ အေၾကာင္းျပကာ ဒီေရေတာမ်ား အေျပာင္ရွင္းေနသည္ကို နားမလည္ ႏိုင္ျဖစ္ရေၾကာင္းဦးေဇာ္သူရက ေျပာသည္။

“ေမြးျမဴေရးလုပ္တာလည္း လုပ္ဖို႔ ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ ဘယ္ေနရာလုပ္မွာ လဲေပါ့။ အရမ္းအက်ိဳးဩပတဲ့ေနရာႀကီးကို ခုတ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ေမြးျမဴးေရးလုပ္မယ္ဆိုတာ နားမလည္ဘူးေပါ့ေနာ္”ဟု ဦးေဇာ္သူရက ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္ကမူ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အထက္ပါ ပုစြန္ ကန္ေနရာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းကာ မွတ္ တမ္းမ်ားရယူၿပီး မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ႀကိဳး၀ိုင္း ႀကိဳးျပင္ဧရိယာထဲမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သေဘာ ထားေပးတဲ့ အေနအထားမွာပဲ ရွိတယ္။” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျဖဆိုသည္။

ႀကိဳး၀ိုင္း ႀကိဳးျပင္ဧရိယာအတြင္း မပါ၀င္သည့္ ဒီေရေတာမ်ားကို ခုတ္ယူခြင့္ ရွိမရွိကို တနသၤာရီအပတ္စဥ္က ေမးျမန္း ရာ “အဓိကက်တဲ့ဌာနကို ေမးပါ”ဟု ဦးျမင့္ေမာင္က ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္။

၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္သည္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနတို႔ကို ကိုင္တြယ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ အရ “သစ္ေတာနယ္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာ ဖုံးလႊမ္းလ်က္ရွိသည့္ အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲ ခြင့္ရွိေသာေျမ”အတြင္း စီပြားေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္လိုလွ်င္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႀကိဳတင္ရယူ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒတြင္ “သစ္ေတာနယ္ေျမ”ဆိုသည္မွာ ႀကိဳး၀ိုင္းေတာႏွင့္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာတို႔ ပါ၀င္သည့္ နယ္ေျမကို ဆိုလိုေၾကာင္း အဓိပ္ၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ထိုဒီေရေတာမ်ားသည္ သစ္ေတာနယ္ေျမမဟုတ္ေသာ္လည္း သစ္ေတာဖုံးလႊမ္း လ်က္ရွိသည့္ အစိုးရ က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ေျမျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ စီမံကိန္းလုပ္သူက ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူကိုယူရမည္ဟု ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဒီေရေတာမ်ား အေျပာင္ ရွင္းကာ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းလုပ္ ေဆာင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရမွသာ  စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ အရ မတည္ေငြရင္းႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဆိုပါက ေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳခ်က္ တင္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္သည္။

“ဒီေရေတာသတ္ၿပီးေတာ့ ပုစြန္ ေမြးျမဴတဲ့ကိစၥက လူထုနဲ႔သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ ရွိေစတဲ့အတြက္ ဒါ မျဖစ္မေန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္တင္ကိုတင္ရ မယ္”ဟု ဦးေဇာ္ဟိန္းက ဆိုသည္။

ထိုခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား မရွိဘဲ လုပ္ငန္း ႀကိဳတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ခ်ထား ေပးခဲ့သည္ဟု စုံးစမ္းသိရွိထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ဟိန္းက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿမိတ္ခရီးစဥ္တြင္ ေဒသခံတစ္ဦးက အထက္ပါ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

“(တိုင္းအစိုးရက)သူတို႔ ခြင္ျပဳ ထားတာကိုဖုံးကြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ခြင့္ မျပဳထားဘူး ေျပာတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးေဇာ္ဟိန္း၏ ေမးျမန္မႈကို စီမံ/ဘ႑ာဒု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္စစ္ေဆးကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိဘဲ လုပ္သည္ဟု ေပၚေပါက္လွ်င္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ အေရး ယူသြားမည္ဟု ေျဖသြားခဲ့သည္။

မည္သို႔ စိစစ္အေရးယူမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ဟု ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

“ဥပေဒမဲ့ လုပ္ထားသူေတြ တာ၀န္ခံၾကေပါ့”ဟု ဦးေဇာ္ဟိန္းက ဆိုသည္။

Dawei Watch