အိမ္ခန္း၀ယ္ရန္ ေငြေခ်းႏိုင္သည့္ဘဏ္ စဖြင့္

0
473

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ အိမ္ခန္း၀ယ္ ယူရန္ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးကို ထုတ္ေခ်းမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲ(CHID)ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ ေန႔က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။

အိမ္ခန္း၀ယ္ယူ ရန္လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးကို အဆိုပါဘဏ္တြင္ ထုတ္ေခ်း မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၅ ႏွစ္အတြင္း အရစ္က်စနစ္ ျဖင့္ ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဘဏ္၏ Chief Policy Oficer ျဖစ္သူ ဦး၀င္းေဇာ္က ဆိုသည္။

ထား၀ယ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ယင္းဘဏ္ခြဲမွာ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္ထားသည့္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူရန္အတြက္သာ ထုတ္ ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တြင္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းအတိုင္း ေဆာက္သည့္ ျပင္ပအိမ္ခန္းအတြက္ လည္း ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေငြေခ်းလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္၀ယ္ ယူလိုသည့္ အိမ္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို ယင္းဘဏ္တြင္ စုေဆာင္း ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္က ၇၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္သည္။

“အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ က်ပ္တစ္ ေသာင္းကေန အေကာင့္ စဖြင့္ႏိုင္တယ္”ဟု ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာသည္။

အိမ္ရာေခ်းေငြ ေခ်းသူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန အႀကီးအကဲ၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ကုမၸဏီ အႀကီးအကဲ၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ေခ်းယူ မည့္သူ၏ လစာေငြစာရင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

အိမ္ခန္း၀ယ္ယူသူမ်ားအျပင္ အစိုးရ၏ တင္ဒါလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း အာမခံေပးစရာမလိုဘဲ ေငြထုတ္ေခ်း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

 ကိုေဇာ္