၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ကြင္းဆင္းျပဳစုမည္

0
204

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တနသၤာရီတိုင္းရွိ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳစုရန္လ်ာထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲထံမွ သိရသည္။

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုႏိုင္ေရး အတြက္ တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားအထိ ကြင္းဆင္းကာေကာက္ယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာသည္။

 “ဒီမဲစာရင္းျပဳစုတာကို ဘယ္အခ်ိန္ စျပဳစုမယ္ဆိုတာေတာ့ မသိေသးဘူး။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အေခ်ာသတ္နီးပါး ျပီးေအာင္ ေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္”ဟု ၎င္းကဆို သည္။

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းအတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား  ယခုလအတြင္း သင္တန္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ ေကာက္ယူ ရရွိလာသည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူ၀င္ မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာနရွိ လူဦးေရ စာရင္းတို႔ႏွင့္ တုိက္ဆိုင္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲထံမွ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ မဲစာရင္းၾကည့္ရာ တြင္လည္း ပိုမိုလြယ္ကူလာေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ လူ၀င္မူၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာနရွိ လူဦးေရစာရင္းကိုအေျခခံ ျပဳစုခဲ့သည္။

အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီဌာန ႏွင့္ လူ၀င္မူၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာနရွိ လူဦးေရစာရင္းမွာ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ ညီေတာ့သျဖင့္ ( Up Date မျဖစ္ ေတာ့သျဖင့္) ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပန္လည္ျပဳစုရန္ လ်ာ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္း ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ၃၅၇ ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၃၄၆ ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္က တနသၤာရီတိုင္းတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ဆယ္သိန္းခန္႔ ရွိခဲ့ သည္။

                           ေက်ာ္သူစိုး