မြန္တြင္ ေျမယာကိစၥ တိုင္ၾကားမႈ ၁၇၀ စိစစ္ထားျပီးဟုဆို

0
133

မြန္ျပည္နယ္တြင္ NLD အစိုးရလက္ထက္ ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း၌ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားမႈေပါင္း ႏွစ္ရာခန္႔ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အမႈေပါင္း ၁၇၀ ကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္ျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားထားသည့္ အမႈတဲြေပါင္း ၁၉၂ မႈအနက္မွ အမႈတဲြ ၁၀၄ မႈကို စိစစ္ၿပီးလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္ျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ(ေျမစစ္ဗဟို) တင္ျပထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

အမႈတြဲ ၆၆ မႈကိုမူ စိစစ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမစစ္ဗဟို သို႔ တင္ျပရန္ က်န္ရွိေနေသးၿပီး  က်န္အမႈတြဲ ၂၂ မႈကို ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစိစစ္လ်က္ရွိသည္ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

“စီစစ္ၿပီးေတာ့ ေျမစစ္ဗဟိုကို တင္ျပထားတာလည္းရွိတယ္၊ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ေျမစစ္ဗဟိုကို မတင္ျပရေသးတဲ့ အမႈတြဲေတြလည္းရွိတယ္၊ ေျမျပင္မွာ ကြင္းစစ္ စစ္ေဆးဆဲ အမႈေတြလည္း ရွိတယ္၊ ဒါေတြက အခု အစိုးရလက္ထက္ ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြပဲ” ဟု ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။ 

အဆိုပါ တိုင္ၾကားထားသည့္ အမႈတြဲ ၁၉၂ မႈတြင္ သမၼတ မြန္ျပည္နယ္ခရီးအတြင္း တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ အမႈတြဲမ်ားပါသကဲ့သို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုင္ၾကားထားသည့္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္စာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာ အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားလာသည့္ တိုင္စာမ်ားထဲတြင္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားမႈက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ထိရွိသည္ဟု ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

“ေျမယာျပႆနာကမ်ားတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့ ကိစၥဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီက ေျဖရွင္းေပးလိုက္တယ္၊ အစိုးရဌာနကို လဲႊေပးတာက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္ျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားလာသည့္ ေျမယာကိစၥအခ်ဳိ႕မွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမယာျပသနာမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

Dawei Watch