ထား၀ယ္ခရိုင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈတားဆီးေရးအထူးအဖြဲ႕ အလုပ္မျဖစ္ဟု ေ၀ဖန္

0
102

ယမန္ႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ထား၀ယ္ခရိုင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးေရးအထူးအဖြဲ႕က လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိေၾကာင္း အထက္ပါအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

အဆိုပါ အထူးဖြဲ႕ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ခရိုင္အလိုက္ဖြဲ႕စည္းထားျပီး သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအပါအ၀င္ လူပုဂၢိဳလ္ ၂၀ ဦးခန္႔ ပါ၀င္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္က အစည္းအေ၀းတစ္ႀကိမ္ေခၚယူခဲ့ဖူးျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခၚယူေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား မေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ဆိုသည္။

“ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေဆြးေႏြးမႈလည္းမရွိဘူး၊ သူတို႔ဟာသူတို႔ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာေတာ့ ကိုယ္မသိဘူးေပါ့ေနာ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူရာ၌ စာရြက္စာတမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကုန္သည္မ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ကား၊ စက္ေလွပိုင္ရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့ဖူးေၾကာင္းဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေကာက္ခြန္၊ လ၀က၊ သစ္ေတာ၊ ငါးလုပ္ငန္း အစရွိသည့္ ဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ၿပီး တိုင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုက အသိလည္းမေပးဘူး၊ ေျပာလည္းမေျပာဘူးဆိုေတာ့ အရင္တိုင္းပဲ သြားေနမွာေပါ့၊ ဖြဲ႕သာဖြဲ႕ထားတာ အလုပ္မျဖစ္ဘူး၊ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲပါပဲ”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ခရိုင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈတားဆီးေရးအထူးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးမိုးကမူ တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္း ပါမပါကို ယင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ တစ္လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ၾကိမ္ခန္႔ ပံုမွန္စစ္ေဆးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“၀န္ထမ္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ေတာ့မ်ားတာေပါ့ေနာ္၊ ပံုမွန္ကေတာ့ လုပ္ေတာ့လုပ္ေနတာေပါ့၊ ဒါကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာကလည္း အျခားအလုပ္ေတြရွိေတာ့ အခါအားေလ်ာ္စြာေတာ့ စစ္ေဆးတာေပါ့”ဟု ဦးေအာင္စိုးမိုးက တံု႔ျပန္သည္။

အထက္ပါအထူးဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ခရိုင္အထူးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး တရားမ၀င္ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးေရး ကြပ္ကဲမႈေကာ္မတီထံ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ခရိုင္အထူးဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာကို တိုင္းေကာ္မတီထံ လစဥ္ေပးပို႔ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးမိုးက ဆိုသည္။

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈတားဆီးေရးအထူးအဖြဲ႕မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္အလိုက္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

Dawei Watch