ေက်ာက္တင္သေဘၤာေၾကာင့္ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားပ်က္စီးမႈ ယခုလအတြင္း ညွိႏႈိင္းေပးမည္ ဟုဆို

0
68

ေက်ာက္တင္သေဘၤာေၾကာင့္ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားပ်က္စီးမႈ ယခုလအတြင္း ညွိႏႈိင္းေပးမည္ ဟုဆို

သတင္းႏွင္႔ရိုက္ကူး – ကိုေဇာ္