နမူနာနဲ႔ ၿပီးမွာလား

0
164

ဆလံု ေဘာ္ဒါေဆာင္ေက်ာင္းသား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ လည္က တနသၤာရီတိုင္းသို႔လာစဥ္အတြင္း တိုင္းသူတိုင္းသားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ တိုင္းသူတိုင္းသားတို႔က မိမိ၏အခက္အခဲ၊ မိမိေဒသ၏ အခက္အခဲမ်ားကို  (အလုအယက္) တင္ျပၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ၿပီးေနာက္ တိုင္းအတြင္းမွ တင္ျပမႈတို႔ကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းျပရန္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔အား တာ၀န္ေပးသည္။ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔က ၿမိဳ႕အလိုက္ ျပန္ရွင္းျပမည္ဟု သိရသည္။

ေကာင္းပါသည္။ ျပည္သူတို႔တင္ျပမႈကို  အေရးတယူျပဳေသာ အစိုးရဟု အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။

သို႔ေသာ္….၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာစဥ္က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တင္ျပခြင့္ မရလိုက္သူ ဒုႏွင့္ေဒး ရွိခဲ့သည္။ တိုင္းသူ တိုင္းသားမ်ား တင္ျပလိုသည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားစြာလည္း ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုထဲတြင္ လတ္တေလာေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားလည္း ပါ၀င္ ေနပါမည္။ ဥပမာ – ေထာင္က်တန္းက်ျဖစ္ေန၊ အၿမဲတမ္းပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာ ကမ္းနီးကမ္းေ၀း ျပႆနာမ်ိဳး။

ထိုသူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အားမထုတ္ေတာ့ၿပီေလာ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခိုင္းသေလာက္သာ လုပ္မည္ေလာ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာစဥ္က တိုင္းသူတိုင္းသားတို႔ တင္ျပခဲ့ၾကသည္မွာ လည္း ေဒသတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျပႆနာတို႔၏ နမူနာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ တင္ျပမႈတစ္ခုျခင္းစီ၏ ေနာက္တြင္ ယင္းသို႔ေသာျပႆနာရပ္မ်ား ေနရာအႏွံ႔ ရွိေနသည္။

ဥပမာ(၁)- တနသၤာရီၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံသည့္ကိစ္ၥတင္ျပမႈ။

ေရေဘးသင့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားစြာထဲမွ နမူနာၿမိဳ႕တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ မိုးရာသီတြင္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေရေဘးမသင့္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ(၂)- ဆီအုန္းၿခံလမ္းမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ တင္ျပမႈ။

ရြာတစ္စု၏ နမူနာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ လမ္းပင္မရွိဘဲ ပိတ္မိေနသည့္ ရြာမ်ား၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံေတာင္သူတို႔ၾကား အစဥ္အဆက္ျဖစ္ပြားခဲ့၊ ျဖစ္ပြားဆဲ ေျမယာျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ဥပမာ(၃)- ေငြစုေငြေခ်း(ေငြေလလံ)ေၾကာင့္ တရား႐ံုးေရာက္ေနရေၾကာင္း တင္ျပမႈ။

လူတစ္ဦး ႀကံဳေနရသည့္ နမူနာ ျပႆနာတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္း ကိစ္ၥေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္သြားသူ၊ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူ မ်ားစြာရွိခဲ့၊ ရွိဆဲ ျဖစ္သည္။

အျခားအျခားေသာ တင္ျပမႈတစ္ခုျခင္း စီတိုင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ယင္းႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူျပႆနာမ်ား အံုလိုက္က်င္းလိုက္ရွိေနသည္။

ထိုျပႆနာမ်ားကို မရွင္းၿပီေလာ။ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြ အျမစ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳၿပီေလာ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခိုင္းသမွ်သာ၊ ခိုင္းမွသာ လုပ္မည္ေလာ။

နမူနာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရင္း အစိုးရသက္တမ္း မကုန္ဆံုးေစလိုပါ။

အယ္ဒီတာ (မတ္ ၂၊ ၂၀၁၉)