ၿမိတ္ေရသန္႔စီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

0
135

တနသၤာရီျမစ္ေရရယူၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရသန္႔ေပးေ၀မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ ဥကၠ႒ ဦးလွသန္းက ေျပာသည္။

ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိ တက္႐ံုးသစ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္၏ စတုတၳႀကိမ္ေျမာက္ အစု ရွယ္ယာရွင္မ်ား စံုညီအေထြေထြအစည္း အေ၀း အခမ္းအနားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံ Bright Blue Water Corporation Limited ႏွင့္ ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရး ရွင္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ကိုင္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

တနသၤာရီျမစ္ေရကို ရယူၿပီး ေရသန္႔ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ျဖန္႔ေ၀ရန္စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရး ရွင္းမွ စီမံကိန္းဒါရိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာဆိုထားသည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္တံုးေက်းရြာ အနီးတြင္ ေရခ်ိဳသိုေလွာင္ကန္တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ကြန္ပ်ဴတာ တက္ၠသိုလ္ အနီးတြင္ ေရသန္႔စင္စက္ရံုတည္ေဆာက္ ကာ ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ေနအိမ္မ်ားအေရာက္ ေရမ်ား ရယူသံုးစြဲႏို္င္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထား ေၾကာင္း စီမံကိန္းဒါရိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္အား တိုင္းအစိုးရထံတင္ျပထားဆဲျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွပါ က တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ထားေၾကာင္း ၎င္းက ဆိုသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းဟု ဆိုႏိုင္ ေသာ္လည္း စီမံကိန္းႏွင့္ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈရိွႏိုင္မည့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ခံမ်ားအား ခ်ျပရွင္းလင္းသင့္ေၾကာင္း တနသၤာရီၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္းက ဆိုသည္။

 ျမင့္မိုရ္(ၿမိတ္)