တနသၤာရီတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စေတကာ လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္

0
477

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံ သည့္ စေတကာလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုကို တနသၤာရီၿမိဳ႕ေန ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသည့္ လူငယ္တစ္စုက မတ္လ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ျပည္သူအားလံုး၀ိုင္း၀န္းစုိ”႔၊ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအား ေထာက္ခံပါ သည္”၊ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး သည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရိွသည္” စသည့္ စာတန္းပါ စေတကာမ်ားအား တနသၤာရီဇက္ဆိပ္၊ ေစ်းလမ္းဆံု၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းလမ္းဆံုႏွင့္ တနသၤာရီတံတားထိပ္တို႔တြင္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ျဖစ္သည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေထာက္ ခံတာကို ျပည္သူ႔အၾကားခ်ျပေပးတာပါ” ဟု စေတကာလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ မျဖဴျဖဴေထြးက ေျပာသည္။

ကပ္ခြာ စေတကာမ်ားအား ဆိုင္ ကယ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တို႔တြင္ ကပ္ေပးခဲ့ ၾကၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ ေထာက္ခံေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း ေျပာျပေပးခဲ့ေၾကာင္း မျဖဴျဖဴေထြးက ဆို သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး စေတကာလႈပ္ရွားမႈတြင္ စေတကာ အေရအတြက္ တစ္ေထာင္နီးပါး အသံုးျပဳခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမင့္မိုရ္(ၿမိတ္)