တနသၤာရီတိုင္း အားကစားအဆင့္ တစ္ဆင့္တက္

0
125

၂၀၁၇-၂၀၁၈ အားကစားႏွစ္က တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အဆင့္ေလးတြင္ ရပ္တည္ ခဲ့ေသာ တနသၤာရီတိုင္းသည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အားကစားႏွစ္တြင္ အဆင့္တစ္ဆင့္ တက္ကာ အဆင့္သံုးတြင္ရပ္တည္ခဲ့ ေၾကာင္း တိုင္းအားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အားကစားႏွစ္ကို မတ္လ မွ ေဖေဖာ္ ၀ါရီလအထိ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းက အားကစားႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရႊတံဆိပ္ ၃၀၊ ေငြတံဆိပ္ ၂၇ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၂၇ စုစုေပါင္း ဆုတံဆိပ္ ၈၄ ခုျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား တြင္ အဆင့္သံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း အထက္ပါဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

“အဓိကက ေျပးခုန္ပစ္အားကစား နည္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရလိုက္ေတာ့ ဒီႏွစ္ အဆင့္တိုးသြားတာ” ဟု ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းမွရရွိသည့္ ေရႊတံဆိပ္ ၃၀ အနက္ ေရႊတံဆိပ္ ၂၀ ခုမွာ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားနည္းမွ ရရွိခဲ့ၿပီး က်န္ေရႊတံဆိပ္ မ်ားကို အတိုက္အခိုက္ ကစားနည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ၀ူ႐ွဴး၊ တိုင္ကြမ္ဒို၊ ျမန္မာ့သိုင္း စသည့္ အားကစားနည္းမ်ားမွ ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အားကစား အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ ေရႊတံဆိပ္ရရွိမႈ ကို ဦးစားေပးစဥ္းစားၿပီး ေရႊတံဆိပ္ရရွိမႈ တူပါက ေနာက္တဆင့္ျဖစ္သည့္ ေငြတံ ဆိပ္၊ ေၾကးတံဆိပ္ရရွိမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား သတ္မွတ္ေလ့ ရွိသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အဆင့္တစ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ အဆင့္ႏွစ္ကို မႏၱေလးတိုင္း ကရရွိၿပီး အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည့္ အဆင့္ ၁၅ ကို ရခိုင္ျပည္နယ္က ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းအားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

ေက်ာ္သူစိုး