ထား၀ယ္တြင္ အိမ္စီးကားတစ္စီး တိမ္းေမွာက္

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ ၇ လမ္းတြင္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အိမ္စီးကားတစ္စီး လမ္းေဘးေရေျမာင္းအတြင္းသို႔ ထိုးက်ကာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေႀကာင္း ကနဦးသိရသည္။ ကားေမွာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အနီးဝန္းက်င္တြင္ ႏြားေက်ာင္းေနသူတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သည္။ Dawei Watch ဓာတ္ပံု -Dawei Watch/ကိုေဇာ္
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ ၇ လမ္းတြင္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အိမ္စီးကားတစ္စီး လမ္းေဘးေရေျမာင္းအတြင္းသို႔ ထိုးက်ကာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေႀကာင္း ကနဦးသိရသည္။ ကားေမွာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အနီးဝန္းက်င္တြင္ ႏြားေက်ာင္းေနသူတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သည္။ Dawei Watch ဓာတ္ပံု -Dawei Watch/ကိုေဇာ္


ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ ၇ လမ္းတြင္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အိမ္စီးကားတစ္စီး လမ္းေဘးေရေျမာင္းအတြင္းသို႔ ထိုးက်ကာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေႀကာင္း ကနဦးသိရသည္။ ကားေမွာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အနီးဝန္းက်င္တြင္ ႏြားေက်ာင္းေနသူတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သည္။ Dawei Watch ဓာတ္ပံု -Dawei Watch/ကိုေဇာ္

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ ၇ လမ္းတြင္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အိမ္စီးကားတစ္စီး လမ္းေဘးေရေျမာင္းအတြင္းသို႔ ထိုးက်ကာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေႀကာင္း ကနဦးသိရသည္။ ကားေမွာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အနီးဝန္းက်င္တြင္ ႏြားေက်ာင္းေနသူတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သည္။ Dawei Watch ဓာတ္ပံု -Dawei Watch/ကိုေဇာ္

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ ၇ လမ္းတြင္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အိမ္စီးကားတစ္စီး လမ္းေဘးေရေျမာင္းအတြင္းသို႔ ထိုးက်ကာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေႀကာင္း ကနဦးသိရသည္။ ကားေမွာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အနီးဝန္းက်င္တြင္ ႏြားေက်ာင္းေနသူတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သည္။ Dawei Watch ဓာတ္ပံု -Dawei Watch/ကိုေဇာ္