ေကာ့ေသာင္းတြင္ ေတာမီးေလာင္

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္စိုးေက်းရြာအုပ္စု ေအးခ်မ္းၿမိဳင္ရြာတြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ခြဲခန္႔မွ စတင္၍ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းလွ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိ ေတာင္ေျခေနရာမ်ားတြင္ မီးၿငိမ္းေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚေနရာမ်ားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းအရ သိရသည္။ သတင္းႏွင္႔ ဓာတ္ပံု – မိုးအိ/Dawei Watch

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္စိုးေက်းရြာအုပ္စု ေအးခ်မ္းၿမိဳင္ရြာတြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ခြဲခန္႔မွ စတင္၍ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းလွ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိ ေတာင္ေျခေနရာမ်ားတြင္ မီးၿငိမ္းေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚေနရာမ်ားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းအရ သိရသည္။ သတင္းႏွင္႔ ဓာတ္ပံု – မိုးအိ/Dawei Watch
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္စိုးေက်းရြာအုပ္စု ေအးခ်မ္းၿမိဳင္ရြာတြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ခြဲခန္႔မွ စတင္၍ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းလွ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိ ေတာင္ေျခေနရာမ်ားတြင္ မီးၿငိမ္းေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚေနရာမ်ားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းအရ သိရသည္။ သတင္းႏွင္႔ ဓာတ္ပံု – မိုးအိ/Dawei Watch
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္စိုးေက်းရြာအုပ္စု ေအးခ်မ္းၿမိဳင္ရြာတြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ခြဲခန္႔မွ စတင္၍ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းလွ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိ ေတာင္ေျခေနရာမ်ားတြင္ မီးၿငိမ္းေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚေနရာမ်ားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းအရ သိရသည္။ သတင္းႏွင္႔ ဓာတ္ပံု – မိုးအိ/Dawei Watch
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္စိုးေက်းရြာအုပ္စု ေအးခ်မ္းၿမိဳင္ရြာတြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ခြဲခန္႔မွ စတင္၍ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းလွ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိ ေတာင္ေျခေနရာမ်ားတြင္ မီးၿငိမ္းေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚေနရာမ်ားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းအရ သိရသည္။ သတင္းႏွင္႔ ဓာတ္ပံု – မိုးအိ/Dawei Watch