ထား၀ယ္ေဒသမွ ဘုရားမီးဖုန္းပြဲ

ရွင္မုတ္ၳီးေက်းရြာ ရွင္မုတ္ၳီးေစတီေတာ္အနီးရိွ ကြင္းျပင္တြင္ ဘုရားမီး ပူေဇာ္စဥ္။ ဓာတ္ပံု - ကိုေဇာ္
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

တပို႔တြဲလျပည့္ညက ထာား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွင္မုတ္ၳီးေက်းရြာ ရွင္မုတ္ၳီးဘုရားႏွင့္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ ေရျဖဴေက်းရြာအုပ္စု ၀ံတြင္းေက်းရြာ မဂၤလာသိမ္ေတာ္ၾကီးေစတီတြင္ ဘုရားမီးဖုန္းပြဲ(ဖ်ားမီးကန္ပဲြ)ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။    ဓာတ္ပံု – ကိုေဇာ္၊ ေက်ာ္သူစိုး

ရွင္မုတ္ၳီးေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ား ယူေဆာင္လာသည့္ ဘုရားမီးဖုန္းရန္ မီးလႈံစာမ်ား။ ဓာတ္ပံု – ကိုေဇာ္

ရွင္မုတ္ၳီးေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ား ဘုရားမီးမပူေဇာ္မီ တရားနာေနၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ကိုေဇာ္
ရွင္မုတ္ၳီးေက်းရြာ ဘုရားမီးပူေဇာ္ရန္ ဆရာေတာ္မ်ား မီးထြန္းညိႇေန ၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ကိုေဇာ္

ရွင္မုတ္ၳီးေက်းရြာ ဘုရားမီးပူေဇာ္ရန္ ရြာသူရြာသားမ်ား မီးထြန္းညိႇ ဆုေတာင္းေနၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ကိုေဇာ္
ရွင္မုတ္ၳီးေက်းရြာ ရွင္မုတ္ၳီးေစတီေတာ္အနီးရိွ ကြင္းျပင္တြင္ ဘုရားမီး ပူေဇာ္စဥ္။ ဓာတ္ပံု – ကိုေဇာ္
၀ံတြင္းေက်းရြာ ဘုရားမီးဖုန္းပြဲလာ ပရိတ္သတ္မ်ားက ဖုန္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေနၾကသည္။ ဓာတ္ပံု – ေက်ာ္သူစိုး
၀ံတြင္းေက်းရြာ ဘုရားမီးပူေဇာ္ပြဲတြင္ မီးပံုပ်ံငယ္မ်ားကိုလည္း လူငယ္မ်ားက စုေပါင္းလႊတ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ ဓာတ္ပံု – ေက်ာ္သူစိုး