ပိုေကာင္းဆီအုန္းကုမၸဏီ လမ္းအသစ္ အစားေဖာက္ေပးမည္

0
1500

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ မေတးေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာဆယ္ ရြာျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုေကာင္း ဆီအုန္းကုမ္ၸဏီက လမ္းအသစ္ အစားထိုးေဖာက္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေက်းရြာသားတစ္ခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

ဆီအုန္းကုမ္ၸဏီမွ လမ္းတားမ်ားထားျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ လုပ္ေနပါက ေခၚညႇိစရာမလိုဘဲ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ မ်ား ဖယ္႐ွားပစ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေကာ့ေသာင္းခရီးစဥ္တြင္ တိုင္းအစိုးရအား ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ား ေတြ႕ဆံုကာ လမ္းအသစ္ေဖာက္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းတို႔က ဆိုသည္။

လက္႐ွိအသံုးျပဳေနသည့္ ကုမၸဏီအတြင္း လမ္းအစား ကုမၸဏီနံေဘးမွေန၍  ၁၆ ေပအက်ယ္ ကားႏွစ္စီးေ႐ွာင္ႏိုင္႐ံု သြားႏိုင္သည့္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းသစ္ တစ္ခုကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္က ကုမ္ၸဏီ ဘက္မွ ေဖာက္လုပ္ေပးလ်က္႐ွိေၾကာင္း  လမ္းကိစၥ ညႇိႏိူင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD မွ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ မွဳေဆာင္ ဦးေ၀ဇင္က ေျပာသည္။

“အစိုးရက ထပ္ခ်ဲ႕ေပးရင္ခ်ဲ႕သေလာက္ လမ္းျဖစ္မယ္ ကုမၸဏီခင္းေပးတဲ့ ေက်ာက္ ခင္းလမ္းေနရာမွာ အစိုးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ကြန္ကရစ္လမ္း ျဖစ္ေအာင္အထိ တင္ျပမယ္ဟု ဦးေ၀ဇင္က ဆိုသည္။

ကုမၸဏီ အတြင္းလမ္းကသြားပါက ဆီအုန္းကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းလိုင္းခန္း၊ စက္ယႏၲရားေတြ ႐ုံးခန္းမ်ား အလယ္မွ ျဖတ္ သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီကလမ္းတားျဖင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ဖြင့္ကာ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပိုေကာင္း ဆီအုန္းကုမၸဏီ တာ၀န္႐ွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အခု လမ္းအသစ္ေဖာက္လုပ္ေပး ျခင္းအေပၚ ေက်းရြာသားေတြအမ်ားစု လက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ မတ္လ ၁ရက္တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာက္လုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ပိုေကာင္းဆီအုန္းကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ သြားလာရသည့္ ရြာမ်ားမွာ  ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ နယ္အပိုင္ ကံေမာ္ႀကီးေက်းရြာ၊ က်ား ကိုက္ေအာ္ ေက်းရြာ၊ ေဖာင္းတန္း႐ွည္ရြာ၊ ေတာ၀ိုင္းေမာ္ေက်းရြာ၊ ေအာင္ဆန္း ေတာင္ေက်းရြာ၊ အေ႐ွ႕ကမ္းေက်းရြာ ၊မေသေက်းရြာႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ ဘာလိေအာ္ေက်းရြာ၊ ေအာင္ဇမ္ၺဴ ေက်းရြာတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးအိ