အေျခခံ အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္မီးသြယ္ တန္းျခင္း သင္တန္း ေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီ

0
1363

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အသင္း(ရန္ကုန္)၊ လူငယ္အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ရက္သတၱပတ္ ၆ ပတ္အၾကာ အခမဲ့ သင္ၾကားေပးမည့္ အေျခခံ အိမ္တြင္းလွ်ပ္ စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္းသင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ စာရင္းလက္ခံေပးေနသူ ဦးမင္းလြင္ဦးထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဦးစီးၿပီး လူငယ္မ်ားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းအတြက္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း/အထက္တန္းအဆင့္ရိွ မည္သူမဆို ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္အတူ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ နယ္အသင္း(ရန္ကုန္)၏ သင္တန္းေခၚသည့္ ေၾကာ္ျငာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဦးမင္းလြင္ဦး ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၄၅၀၉၉၃၅၃၈ ထံ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ရန္ကုန္ေန သင္တန္းသူ/သားမ်ားအတြက္ စားစရိတ္ ၿငိမ္းႏွင့္ ၿမိတ္သူ/သားမ်ားအတြက္ စားစရိတ္ၿငိမ္းႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းတို႔အား စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေၾကာ္ျငာအရ သိရသည္။

ျမင့္မုိရ္(ၿမိတ္)