ကၽြန္းစုေရျပင္တြင္ အႏၱရာယ္ သတိေပးမွတ္တိုင္ စိုက္ထူရန္ လိုအပ္ေနဟုဆို

0
630

တနသၤာရီတိုင္း၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေက်ာက္ပံု၊ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားအား အႏၱရာယ္ သတိေပးမွတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ပံု၊ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းမ်ားကို ရွပ္ေျပးေရယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ေလွမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းေလွငယ္မ်ား မတိုက္မိေစရန္အတြက္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည့္ သံတိုင္သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္တိုင္မ်ား စိုက္ထူသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ေျပာသည္။

“ေျမျပင္ အေျခအေနမွာေတာ့ (သတိေပး မွတ္တိုင္မ်ား) တကယ္ လိုအပ္ေနတာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ဆိုသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေက်ာက္တိုင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ပင္လယ္ျပင္တြင္ သတိေပးေက်ာက္တိုင္မ်ား စိုက္ထူမည္ဆိုပါက လိုအပ္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ေရလမ္းညႊန္ဌာနခြဲ မရွိေသးသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တိုင္းလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးကလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာသည္။

ပင္လယ္ျပင္တြင္ အႏၱရာယ္သတိ ေပးမွတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းအတြင္းရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တိုက္တြန္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ဆိုသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္က တကၠသိုလ္၀င္တန္း အေျဖလႊာသြားပို႔သည့္ေလွတစ္စီး ရင္ကန္းေအာ္ေက်းရြာရွိ ေက်ာက္ပံုကို တိုက္မိခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည့္အျပင္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မွ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ေရျပင္ကို လာေရာက္သည့္ ေလွမ်ားမွာလည္း ေက်ာက္ပံု၊ ေက်ာက္တန္းမ်ားရွိသည္ကို မသိသျဖင့္ မၾကာခဏ တိုက္မိေလ့ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္သို႔သြားသည့္ ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ထင္ရွားသည့္ ေက်ာက္ပံု ဆယ္ပံုရွိၿပီး အျခားေသာ ေက်ာက္ပံု၊ ေက်ာက္တန္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ေျပာသည္။ 

Dawei Watch