အေလာင္းထုတ္လွ်င္ ေငြေပးရပါက တိုင္ပါ

0
668

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးတြင္ လူေသအေလာင္းမ်ား ထုတ္ယူရာ၌  ေငြေၾကးေပးေဆာင္ရပါက တိုင္ၾကားရန္ ေမာ္လၿမိဳင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအုပ္က ေျပာသည္။

အေလာင္းထုတ္ယူရာတြင္ ေငြေၾကးေပးစရာ မလိုသည့္အတြက္ ေငြေၾကးေတာင္းခံပါက တုိင္ၾကားႏုိင္ရန္ ရင္ခဲြရံု အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ဖုန္းနံပတ္ႏွင့္ အသိေပးစာမ်ား ကပ္ထားေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမွ ေဆး႐ုံအုပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

“ၾကားက ပြဲစားေတြ လုပ္မွာစိုးလုိ႔ တုိင္ၾကားဖုိ႔ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ကပ္ထားပါတယ္၊ အေလာင္းထုတ္ရင္ ေငြမေပးရ ဘူးဆုိ တဲ့အေၾကာင္းတရား၀င္ စာကပ္ထားတယ္”ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

ရင္ခဲြ႐ုံတြင္ အေလာင္းမ်ား ထုတ္ယူရာတြင္ ေငြေပးေဆာင္ေနရသည့္ ကိစၥအပါအ၀င္ ေဆး႐ုံမွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ဇန္၀ါရီလတုန္းက ျဖစ္သြားတဲ့ ဥတၲံတားရြာက ဆုိင္ကယ္မေတာ္တဆမႈ တစ္ခုမွာ ေဆး႐ုံကို ညဘက္ လာတက္တယ္၊ မုိးလင္းေတာ့ ဆံုးသြားတယ္၊ အေလာင္းထုတ္ေတာ့ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္း ေပးလိုက္ရတယ္”ဟု ဦးထြန္းမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းက ေဆး႐ုံ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥကိုသာ ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး အေလာင္းထုတ္ယူရာတြင္ ေငြေပးေဆာင္ေနရသည့္ကိစၥကိုမူ ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတုန္းကလည္း ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံႀကီး၌ အေလာင္းထုတ္ယူရာတြင္ ေငြေၾကးေပးေဆာင္ရျခင္းရွိ/မရွိကို ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမက ေမးခြန္း ေမးခဲ့ဖူးသည္။

ထိုစဥ္က အေလာင္းထုတ္ယူရာတြင္ ေငြေပးေဆာင္ရမႈသည္ လူနာရွင္မ်ားက  အလွဴေငြထည့္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈမရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႔ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားထား ခဲ့သည္။

Dawei Watch