ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္႐ံုမ်ား အနံ႔ဆိုး ထပ္ထြက္ပါက အၿပီးအပိုင္ ပိတ္သင့္ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အစီရင္ခံ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္ရွိ ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္႐ံုမ်ားထံမွ အနံ႔ဆိုး ထပ္မံထြက္ရွိပါက အၿပီးအပိုင္ပိတ္သိမ္းသြားရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔က ညႊန္ၾကားသင့္ သည္ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ အစီရင္ခံခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ၏ တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင္ရာ စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ယင္းသို႔ အစီရင္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္႐ံုလည္ပတ္၍ အနံ႔ဆိုးမ်ား ထပ္မံထြက္ရွိပါက စက္ရံုပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စက္ရံုခိုးၿပီး လည္ပတ္လွ်င္လည္း တရားစဲြအေရးယူခံရမည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက လမ္းညႊန္ခဲ့ဖူးသည္။

ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္ကို သိရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူခံရမည္ကိုသိေၾကာင္း ငါးအမႈန္႔ၾကိတ္စက္႐ံု ၅ ရံုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၀န္ခံကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ အနည္းဆံုး ၃ ႀကိမ္စီ ၀န္ခံကတိလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံခဲ့သည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ငါးအမႈန္ႀကိတ္စက္ရံု ငါးရံုရွိၿပီး အခ်ိဳ႕စက္ရံုမ်ားကို စက္ရံုလည္ပတ္ခြင့္ ယာယီရပ္ဆိုင္းမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ျပန္လည္ လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ထိုေၾကာင့္ စက္ရံုမ်ားထံမွ အနံ႔ဆိုးမ်ား ထပ္မံထြက္ရွိပါက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ကာ အၿပီးအပိုင္ ပိတ္သိမ္းသင့္သည္ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာထူးေနေအာင္ က ေျပာသည္။

“ၿမိတ္ၿမိဳ႕က ျပည္သူေတြ ငါးအမႈန္႔ ႀကိတ္စက္ရံုရဲ႕ အနံ႔အသက္ဆိုးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ေျပာသည္။

အနံ႔ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ေလထုေရထုညစ္ညမ္းကာ ေဒသခံတို႔ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္အျပင္ ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္ရံုမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ ငါးမ်ားကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ေရသယံဇာတျပဳန္းတီးရွား ပါးလာျခင္း၊ ဒီေရေတာအပင္မ်ားကို ထင္းအျဖစ္ သံုးစဲြၾကေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာ သယံဇာတျပဳန္းတီးမႈတို႔ပါ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္ရံုလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေနထိုင္သူမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ရွိေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁(ဍ)အရ လုပ္ငန္းေနရာကို အသံုးမျပဳဘဲ ေနေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္စီမံ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက ပိုင္ရွင္/ေျမပိုင္ ရွင္/လက္ရွိေနထိုင္သူအား ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။

“လူထုကလည္း မႀကိဳက္ဘူး၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ဆင္းစစ္ေနတာ မ်ားေနၿပီ။ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ပိတ္ပစ္လိုက္သင့္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနလဲ မသိဘူး”ဟု ၿမိတ္ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅ တို႔အရ လူအမ်ားေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုတြင္ လူတို႔ကို ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ အခိုးအေငြ႔၊ အနံ႔အသက္၊ အမႈန္အမႊား၊ အသံပလံႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္မ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းကို အႀကံေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း စသည္တို႔ကို အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက လုပ္ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားသို႔ အခ်ိန္အခါမေရြး ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးညႊန္ ၾကားခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Dawei Watch