ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေငြ သိန္းတစ္ရာလိုက လာေလွ်ာက္ပါ

0
574

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း က်ပ္သိန္းတစ္ရာလိုခ်င္သည့္ ေက်းရြာမ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (နည္းပညာ) ဦေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

“ေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ ပိတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ တံခါးဖြင့္ထားပါတယ္။ ပိုေကာင္းတာကဌာန(ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန)ကို ေလွ်ာက္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ေတြကို မိတၱဴပို႔ရင္ ပိုေကာင္းတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က ဆိုသည္။

တိုင္းအတြင္း ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရန္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေက်းရြာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါက စိတ္၀င္စားစြာလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

“ေလွ်ာက္လို႔ရတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရြာတိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ ေလွ်ာက္မယ္”ဟု ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ ျပင္ႀကီးကၽြန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေက်းရြာမ်ားသည္ က်ပ္ သိန္းတစ္ရာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေငြျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္း လမ္းေဖာက္၊ တံတားေဆာက္၊ ေရေပးေ၀ေရး စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္း ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၇၈ ရြာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေက်ာ္သူစိုး