ေလာင္းလံုး CBT ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်

0
940

ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ စမ္းလွမ္းေက်းရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ခႏႈန္းထားမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမအပတ္မွစတင္ကာ ေစ်းေလွ်ာ့ထားေၾကာင္း ထား၀ယ္ခရိုင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။

ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္ ေငြက်ပ္ ၃၈၅၀၀ ႏွင့္ ႏွစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၇၇၀၀၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀၊ ႏွစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ခရိုင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚမိုးမိုးသူက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးလွ်င္ ယခင္က က်ပ္ ၃၁၅၀၀ သတ္မွတ္ထားရာမွာ လက္ရွိတြင္ က်ပ္၂၅၀၀၀သာ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ ေလွ်ာ့ခ် ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚမိုးမိုးသူက ဆိုသည္။

ေစ်းႏႈန္းမေလွ်ာ့ခင္က တည္းခိုေနထိုင္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားကို မနက္စာ၊ ေန႔လယ္စာ၊ ညစာေကၽြးေမြးခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မနက္စာတစ္ မ်ဳိးတည္းသာ ေကၽြးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚမိုးမိုးသူက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ထား၀ယ္ရိုးရာအကျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမည့္ အစီအစဥ္လည္း မပါ၀င္ေတာ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့အေပၚမွာအဆင္ သင့္မျဖစ္ေသးတာလည္းပါတယ္၊ ျပန္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ရဦးမယ္”ဟု ေဒၚမိုးမိုးသူက ေျပာသည္။

စမ္းလွမ္းေက်းရြာရွိ CBT လုပ္ငန္း သည္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ပထမဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ခရိုင္ရွိ ဒံုးေညာင္မႈိင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ရွိ မၾကံဳဂလက္ရြာမ်ား တြင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုပ္ေဆာင္ ေနသည္။

စမ္းလွမ္း CBT တြင္ ႏွစ္ေယာက္ ခန္း ၈ ခန္းႏွင့္ စားေသာက္ခန္း ၁ ခန္း ပါ၀င္ၿပီး အေဆာက္အအံုကို ေဒသခံအိမ္ ပံုစံအတိုင္း တည္ေဆာက္ထားသည္။

Dawei Watch