ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ထု ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္

0
502

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး ရုပ္ဖြင့္ပြဲကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႕ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္မွာၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလအတြင္းက ေရာက္ရိွေန ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၁၀၄ ႏွစ္ေျမာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ခန္းမ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေၾကးပိႆာအခ်ိန္ ၃၅၀၊ အျမင့္ ၉ ေပ ရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္အတြက္ ကုန္က်ေငြ က်ပ္သိန္းတစ္ရာေက်ာ္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္မီ ငါးေလးလံေစ်းက လွဴဒါန္းထားၿပီး ရုပ္ထုအား ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ ေရွ႕တြင္ စိုက္ထူထားေၾကာင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ျမင့္္မိုရ္(ၿမိတ္)