ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားပါ

562
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳတယ္လို႕ ေျပာတဲ့အခါ အားလံုးေျပးျမင္ၾကတာက ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား အားကစားလုပ္တာေတြကိုပါ။ ေျပးတာ၊ လမ္း ေလွ်ာက္တာ၊ အေလးမတာ၊ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္တာ၊ ေဘာလံုးကန္တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲလိုကိုယ္လက္လွ်ပ္ရွား အားကစားလုပ္ဖို႕ဆိုတာ ငယ္ငယ္ကတည္းက အေလ့အထ ထူေထာင္ထားႏိုင္မွသာပံုမွန္ လုပ္ျဖစ္တာပါ။

အဲလို အေလ့အထရွိမေနဘူးဆိုရင္ေတာ့ တစ္ရက္လုပ္ ဆယ္ရက္နား ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။ ဆိုေတာ့ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရပါမလဲ။  တစ္ေန႕တာ ျပဳဖြယ္ကိစၥေတြထဲက အိမ္မႈကိစၥေတြ လုပ္ျခင္းက ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားဖို႕အတြက္ အေတာ္အကူျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမႈ ျပဳျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး မတူညီတဲ့ လူေနမႈပံုစံုအလိုက္ ၾကည့္ရ ေအာင္ပါ။

(က) ကာယလႈပ္ရွားမႈ လံုး၀မရွိျခင္း။

ဒါက မက်န္းမာမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ ေနထိုင္ပံုစံပါ။ တခ်ိဳ႕က ပံုမွန္ျပဳေနက် အိမ္မႈကိစၥမ်ားကိုပင္ မျပဳဘဲ မလႈပ္မရွား ေနတတ္ပါတယ္။

(ခ) ကာယလႈရွားမႈ အနည္းငယ္ရွိျခင္း။

ရက္သတၱပတ္ ၁ပတ္လွ်င္ ၂နာရီခြဲေအာက္ ကာယလႈပ္ရွားမႈ ပမာဏ ရွိရပါမယ္။ တံျမတ္စည္းလွည္း ျခင္း၊ ျမက္ျဖတ္ျခင္း၊ ပံုမွန္အိမ္မႈကိစ္ၥမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း ကာယလႈပ္ရွားမႈအနည္းငယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟာ လံုး၀မလႈပ္ရွားပဲေနျခင္းထက္ပိုမို သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူေနမႈပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) ကာယလႈပ္ရွားမႈ အေတာ္အသင့္ရွိျခင္း။

ရက္သတၱပတ္ ၁ ပတ္လွ်င္ ၂နာရီခြဲမွ ၅နာရီ အတြင္း ကာယလႈပ္ရွားမႈ ရွိရပါမယ္။ သြက္သြက္ လက္လက္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စုေပါင္းကိုယ္လက္ၾကံ့ ခိုင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း။ ကိုယ္ခႏၶာႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးကို အျပည့္အ၀ရရွိေသာ လူေနမႈပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဃ) ကာယလႈပ္ရွားမႈ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွိျခင္း။

ရက္သတၱပတ္ ၁ပတ္လွ်င္ ၅နာရီႏွင့္အထက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈရွိရပါမယ္။ စည္းခ်က္ညီ ေအရိုးဗစ္ ကခုန္ျခင္း၊ အားကစားေလ့က်င့္ေရး အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေလ့က်င့္ရ ေသာ ႂကြက္သားႀကံ့ခိုင္မႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဟာ  လူတစ္ဦးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာႀကံ့ခိုင္ မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအကိ်ဳးကို လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ရရွိ ေစေသာလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လူေနမႈပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။

မတူညီတဲ့ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆို (က) ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံကို ေရွာင္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားလို႕ ရပါတယ္။ မိသားစုနဲ႕ ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ေယာက္တည္းေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္မႈကိစ္ၥ လုပ္တာ၊ ဟိုနားဒီနားလမ္းေလွ်ာက္တာ၊ ေလွကား အတက္အဆင္းလုပ္တာ စတာေတြကို သတိထားၿပီး လုပ္သြားမယ္မဆိုရင္ အိမ္လည္းသန္႕ရွင္း ကိုယ္လည္း က်န္းမာ၊ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ပါပဲ။

ကိုးကား။  ။က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန