၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္က စြပ္စဲြျပစ္တင္မွာလား

0
1417

လတ္တေလာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၏ သတင္းမ်ား တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ပြက္ပြက္ညံေန သည္။ မၾကာမီ အေရးယူခံရေတာ့မည္၊ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေစေတာ့မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားက လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကား တိုးတိုးတစ္မ်ိဳး၊ Facebook လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ က်ယ္က်ယ္တစ္ဖံု နိစ္ၥဒူ၀ လြင့္ပ်ံ႕ေနသည္။

ထိုသတင္းမ်ား၏ အစက ထား၀ယ္ ခ႐ိုင္အတြင္းမွ လူ ၄၀ ေက်ာ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏ မိခင္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္(ဗဟို)သို႔ တိုင္ၾကားျခင္းမွ စသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ျခင္း၊ ေျဗာင္က်က် အဂတိ လိုက္စားျခင္း၊ မိမိႏွင့္ ေဆြးမ်ိဳးေတာ္သူ၊ နီးစပ္သူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးျခင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔ထားမႈႏွင့္ ၎ ကိုယ္ေရးအရာရွိ၏ ခင္ပြန္းက အေႂကြး ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ကိစ္ၥျဖင့္ လတ္တေလာ  နာမည္ႀကီးေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ေနမႈ စသည္တို႔ကို စိစစ္ေပးရန္ တိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ မီဒီယာပါင္းစံုက ေဖာ္ျပၾကသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ေရပန္းစားလိုက္ပံုက ထိုသတင္း မေဖာ္ျပ ႏိုင္သည့္ မီဒီယာ ေခတ္မမီဟု အေျပာခံရမည္ စိုးသျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေဖာ္ျပၾကရ သည္ဟုပင္ ထင္ရသည္။

မည္မွ် ေက်ာ္ၾကားသည္ကို  NLD ပါတီ၏ ဗဟိုသုေတသနလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္း၏ ေအာက္ပါ မွတ္ခ်က္က သက္ေသခံေနသည္။

“ပါတီအတြက္ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္း ဒုတိယပဲ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဒီေလာက္ထိေတာင္ ေက်ာ္ၾကားၿပီး လူေျပာစရာ ျဖစ္တာကိုက မေကာင္းဘူး”

ထိုေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ကပ္လ်က္ မၾကာမီ အေရးယူခံရ ေတာ့မည္၊ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေစေတာ့မည္ဟု သတင္းျပန္႔လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္ေဒသ၏ တိုင္ၾကားမႈကို ပါတီက စိစစ္ဆဲအခ်ိန္တြင္ ၿမိတ္ေဒသခံ  ၆၀ ေက်ာ္ကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စိစစ္အေရးယူေပးရန္ တိုင္ျပန္သည္။

ထိုသို႔ ပြက္ေလာ႐ိုက္ေနခ်ိန္တြင္  တိုင္းသားအခ်ိဳ႕က ေမးခြန္းထုတ္လာသည္။

“တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ဘာလုပ္ေနသလဲ”

အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဟူသည္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေက်ာ္ေဇာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ဘာလုပ္ ေနသနည္း။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး လက္မွတ္ျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို NLD ပါတီဗဟို၊ သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား ထံ ေပးပို႔ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ထိုကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးဆိုသည္မွာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဘက္မွ လူအကုန္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယလႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္အကုန္ ျဖစ္သည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ေမးခြန္းတစ္ခု ထပ္တိုး သည္။

ဘာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပ ၾကပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ပါတီဗဟိုကို မွီခိုေနရပါလဲ။ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔၀င္မ်ား (အျပစ္တခုခု ျပဳပါက) တိုင္းလႊတ္ေတာ္က တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူျခင္း မျပဳႏိုင္ေလာ။တိုင္းသားတခ်ိဳ႕က ေအာ္သည္။

“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္က စြပ္စဲြျပစ္တင္လိုက္ပါ”

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္အား စြပ္စဲြျပစ္တင္ သင့္/မသင့္ ယခုေဆာင္းပါး တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ မရွိပါ။ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒတို႔၏ ေပးထားခ်က္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း လႊတ္ေတာ္၏ အေနအထားကိုသာ ေဆြးေႏြးပါမည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃ အရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္/၀န္ႀကီးတစ္ဦးဦးအား အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားျခင္း၊ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ျခင္း စသျဖင့္ထဲမွ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ စြပ္စဲြ ျပစ္တင္ႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ စြပ္စဲြ ျပစ္တင္ရန္ တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုး ၄ ပံု ၁ ပံုက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ ဦးစြာတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားရာ အနည္းဆံုး ၇ ဦး လက္ မွတ္ထိုး တင္ျပရမည္။

ထိုအခါ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အေရး ေပၚ/အထူး/ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ ရပ္ ေခၚရမည္။

ထိုတိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တြင္ (တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၇ အရ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦး က စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆိုကို တင္သြင္းရမည္။

အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြး ေႏြးၾကမည္။ လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒအရ ယင္းသို႔ စြပ္စဲြျပစ္တင္ သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္ ဆႏၵ ရယူရမည္။ လိုအပ္လွ်င္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ ရမည္။

ထိုသို႔ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မဲေပးႏိုင္သူ တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုက စ စကားေျပာလာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ လံု/နယ္၀န္ႀကီး အပါအ၀င္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔၀င္ ၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၁ ဦး၊ ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦး စုစုေပါင္း ၂၈ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။

အဆိုတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ရန္ မဲ တစ္၀က္ ေက်ာ္ရမည္။ အကယ္၍ လံု/နယ္၀န္ႀကီး အပါအ၀င္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ႏွင့္ တပ္မ ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ေနပါက အဆို တင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးေပါင္းမိလွ်င္ပင္ မႏိုင္ပါ။

တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၁၄ မဲ ရွိသည္။ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အပါ အ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၁၃ မဲသာ ရွိသည္။ (လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က သာမန္အေျခအေန(မဲေရတြက္ၿပီး အႏိုင္အ႐ံႈး ေပၚလြင္ေနေသာ အေျခအေန)တြင္ မဲေပးျခင္း မျပဳရပါ။ မဲေရတြက္ၿပီး အႏိုင္အ႐ံႈး မေပၚသည့္အေျခအေနတြင္ သာ အႏိုင္မဲကို ေပးခြင့္ ရွိသည္။)

ထို႔ေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ ေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအရ စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္း အဆိုတင္ခ်ိန္တြင္ပင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏ္ၵမဲျပားမ်ားက အခရာ က်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဆိုပါစို႔။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္ ၁ ဦးဦး/တခ်ိဳ႕ကျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအဖဲြ႔၀င္ တစ္ဦး/တခ်ိဳ႕ကျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ကာ စြပ္စဲြ ျပစ္တင္ရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပး ဆႏ္ၵျပဳခဲ့သည္ ဆိုပါစို႔။

အဆိုေအာင္ခဲ့ပါက ၂၀၁၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃ အရ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္း၍ စြပ္စဲြခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေစရမည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးရ မည့္ လုပ္ငန္းပမာဏကို ေထာက္႐ႈ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ၿပီးစီးရမည့္ကာလကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။

ထိုအဖဲြ႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

ထိုသို႔တင္ျပလာလွ်င္ မွန္ကန္ ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရန္ ဆႏၵၵမဲ တစ္၀က္ေက်ာ္ ျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။

သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၃ ပံု ၂ ပံုက စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈ မွန္ကန္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္/၀န္ႀကီးရာထူးတြင္ ဆက္လက္ထမ္းရြက္ရန္ မသင့္ေၾကာင္းကို ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

မည္မွ်ပင္ ျပစ္မႈေတြ႔ရွိပါေစ၊ တိုင္း လႊတ္ေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ဦးေရ ၂၈ ဦးအနက္ အနည္းဆံုး ၁၉ ဦး၏ ေထာက္ခံမဲ လိုအပ္ေနသည္။ (၁၈ မဲ ျဖစ္ ေနလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒က အႏိုင္မဲ ေပးႏိုင္သည္။)

စြပ္စဲြခံရသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္/၀န္ႀကီး တြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ျပရန္ ဆႏၵၵမဲ ၁၀ မဲသာ လိုသည္။(၉ မဲျဖစ္ေနလွ်င္ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က အႏိုင္မဲ ေပးႏိုင္သည္။)

တြက္ခ်က္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ တိုင္းလႊတ္ ေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအရ အစိုးရအဖဲြ႔၀င္ ၈ ဦး ရွိသည္။ ညီလွ်င္ ၈ မဲ ရေနၿပီျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မဲသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၎င္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ဟု ဆိုႏိုင္သည့္ လံု/နယ္၀န္ႀကီး၏ အေျခအေနေပၚ တည္မွီ တတ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အခင္းအက်င္းမ်ားအရ ၎င္းတို႔၏ ေခါင္း ေဆာင္ဘက္မွ ရပ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆႏိုင္ သည္။

ျပန္ခ်ဳပ္လွ်င္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္က စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈ စတင္ရန္ လြယ္သည္။ ေအာင္ျမင္ရန္မွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္တို႔ အေပၚ မွီတည္ေနသည္။

အငိုလြယ္ အ႐ိႈက္ခက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သို႔ေၾကာင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက အၿပီးအျပတ္ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ပါတီဗဟိုသို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အေျခအေန အမွန္မ်ားကို အစီရင္ခံေနသည္ဟု ယူဆ ပါသည္။ ထိုသို႔ အစီရင္ခံျခင္းသည္ တိုင္း လႊတ္ေတာ္က တိုင္းအစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္း သည္ဟု မဆိုႏိုင္။

သို႔ေသာ္….။

လႊတ္ေတာ္သည္ “ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵၵ လႊတ္ေတာ္ ဆႏၵၵ၊ ျပည္သူ႔တို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္ က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္”ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထား သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ အစိုးရအဖဲြ႔ကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ျခင္းသည္ လည္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္၏ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ျဖစ္ေနသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈ ဂုဏ္က်က္သေရသည္ တိုင္းသူတိုင္းသား တို႔၏ ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေနသည္။ တိုင္းသူတိုင္းသားတို႔က မိမိတို႔ တင္ေျမႇာက္ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ ေၾကာင္း ျပသလိုၾကမည္။

တိုင္းသူတိုင္းသားတို႔က လႊတ္ေတာ္ ၏ ေႂကြးေက်ာ္မႈႏွင့္ ညီ/မညီ အစိုးရအဖဲြ႔ ကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ ေစာင့္ ၾကည့္ ေနပါလိမ့္မည္။

လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း က်င္းပ ေတာ့မည္။ ဥပေဒ ေပးထားခ်က္၊ လႊတ္ ေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုမ်ားအရ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ကို စြပ္စဲြျပစ္တင္ေသာနည္းျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း ျခင္း မျပဳႏိုင္ဟု တြက္ဆကာ လႊတ္ထား လိုက္မည္ေလာ။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းအစိုးရ အဖဲြ႔ကို ထိန္းေက်ာင္းေနေၾကာင္း ျပသကာ သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္ တင္ၾကမည္ေလာ။

တိုင္းသူတိုင္းသားတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကပါသည္။  ။

 

မင္းခန္႔