စည္ပင္နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်းရြာမ်ားအား အခြန္မေကာက္ေသး

0
134

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕အတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားအား အခြန္မေကာက္ခံေသးေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမတ္ကိုကိုက ေျပာသည္။
စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ေက်းရြာေန လူထုအား စည္ပင္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးျခင္း၊ စည္ပင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား သိရိွႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမတ္ကိုကိုက ဆိုသည္။
“အခြန္ေကာက္ခံဖို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ လံုး၀မရိွေသးပါဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၄၁ ေနရာအား ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

 

ျမင့္မိုရ္(ၿမိတ္)