တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲ တနသၤာရီအသင္း ဆုေလးဆုရ

0
483

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္းမွ ဒုတိယဆု ႏွစ္ဆုႏွင့္ တတိယဆု ႏွစ္ဆု စုစုေပါင္း ဆုေလးဆု ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းအားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
အသင္းလိုက္အေက်ာေပးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အေက်ာေပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယဆု ႏွစ္ခု ရရွိခဲ့ၿပီး အသင္းလိုက္အေက်ာမဲ့ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အေက်ာေပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယဆု ႏွစ္ခုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။
အေက်ာမဲ့ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲဆိုသည္မွာ အလြတ္တန္းစိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္းသူမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ိဳးျဖစ္္ၿပီး အေက်ာေပးၿပိဳင္ ပြဲဆိုသည္မွာ ဒုတိယတန္း ေဂါက္သီး ကစားသမားမ်ား ကစားသည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

အေက်ာေပးၿပိဳင္ပြဲကို ေလးရက္က်င္းပခဲ့ရာ တနသၤာရီတိုင္းမွ သံုးရက္ဆက္တိုက္ ပထမျဖင့္ပြဲကို ဦးေဆာင္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ႐ိုက္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္အသာျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အသင္းက ပထမ ရရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။
“ေနာက္ဆံုးေန႔ေရာက္မွ ခံလိုက္ရတယ္”ဟု ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ဆိုသည္။
ယင္းၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ မွ ၈ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းအားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေက်ာ္သူစိုး