သႏၱာေက်ာက္တန္းေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားကို ၀င္ဖမ္း

0
1187

ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခတြင္ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားေရာင္းခ်ေနသည့္ဆိုင္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ထပ္မံေရာင္းခ်ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴး (ယာယီ) ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။
သႏၱာေက်ာက္တန္းမွ ေက်ာက္ခက္ေက်ာက္ပန္းမ်ား၊ ၾကယ္ငါး၊ ေက်ာက္မႈိ အစရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခရွိ အမွတ္တရပစ္ၥည္း အေရာင္းဆိုင္ ၁၆ ဆိုင္ ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္က သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕က သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ယင္းဆိုင္မ်ားမွ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းကာ ခံ၀န္ထိုးေစခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။
အဆိုပါဆိုင္မ်ားတြင္ ထပ္မံေရာင္းခ်ပါက ျမန္မာ့ ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ အရ အေရးယူမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းဥပေဒ၏ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္မမွ်လို႔ အေရး မယူေသးတာ၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္ေတြ႕ရင္ အေရးယူေတာ့မယ္”ဟု ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။
တနသၤာရီအပတ္စဥ္၏ စံုစမ္းခ်က္မ်ားအရ အမွတ္တရပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ သႏၱာေက်ာက္တန္းမွ ေက်ာက္ပန္းတစ္ခုလွ်င္ အနည္းဆံုး ၂၅၀၀ က်ပ္မွ က်ပ္သိန္းခ်ီအထိ အရြယ္အစားအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ေက်ာက္ပန္းေက်ာက္ခက္ မ်ားကို ေလာင္းလံုးဘုတ္ကၽြန္းႏွင့္ ေမာင္းမကန္ ဘုတ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ ေရလုပ္သားမ်ား က ခ်ဳိးယူျပီး အမွတ္တရပစၥည္း အေရာင္း ဆိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည့္ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္၌ တရား၀င္ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ ပိတ္ထားျပီး သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ား ပ်က္စီးသြား ပါက ငါးႏွင့္ အျခားေရေန သတၱ၀ါမ်ား ရွားပါး မ်ဳိးတုန္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားအဖြဲ႕FFIမွ အဏၰ၀ါႏွင့္ ေရ၀ပ္ေဒသမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးက ေျပာဆိုခဲ့ဖူး သည္။
သႏၱာေက်ာက္တန္းတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရျပီး သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားမွာ ကမၻာ့ဧရိယာ ၏ ၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိကာ ကမၻာ့ ပင္လယ္အတြင္းရွိ ငါးအားလံုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားတြင္ က်က္စားေနထိုင္ေၾကာင္း အစီအစဥ္ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးက ဆိုသည္။
ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း မွစကာ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြ်န္း ေရေအာက္တြင္ရွိသည့္ သႏၱာေက်ာက္တန္းအလွမ်ား ကို စိတ္၀င္စားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြား အမ်ားအျပား လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအခ်ိန္က သက္ဆိုင္ရာမွ ၾကပ္မတ္မႈ အားနည္းသျဖင့္ သႏၱာေက်ာက္တန္း အခက္အလက္မ်ားကို ခ်ဳိးယူျပီး အမွတ္တရ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားထံမွ သိရသည္။
သႏၱာေက်ာက္တန္း အပါအ၀င္ ငါးၾကီးအန္ဖတ္၊ လိပ္၊ လိပ္ဥ အစရွိ ပင္လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္း လိုင္စင္မရွိဘဲ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ဖမ္းယူျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ တူးေဖာ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ပါက ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀ အရ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရ သည္။
ယင္းပုဒ္မကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ၃သိန္းက်ပ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ က်ခံရႏိုင္သည္။

 

ကိုေဇာ္