ၿမိတ္လွ်ပ္စစ္မီး ယခုလအတြင္း ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ တာ၀န္စယူမည္

0
83

ၿမိတ္ၿမိဳ႕အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို ယခုလအတြင္း ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္က စတင္တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းထံမွ သိရသည္။
ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ဒီဇယ္ေစ်းႏႈန္းအေပၚမူတည္တြက္ခ်က္ထားသည့္ သတ္မွတ္မီတာခႏႈန္းထားထက္ ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ မီးေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည့္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။
“ဒီလ(ေဖေဖာ္၀ါရီလ)အတြက္ ေစ်းက မသိရေသးဘူး၊ အၾကမ္းအဖ်င္း လ်ာထားတာက က်ပ္ ၃၉၀ ႏႈန္းပါ”ဟု ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္၏ ဒါရိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၉၀ က်ပ္ႏႈန္းလ်ာထားၿပီး ေနာက္လမ်ား မွစၿပီး ပံုမွန္သတ္မွတ္ႏႈန္းထားထက္ ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆိုသည္။
အမ်ားပိုင္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား စတင္ျဖန္႔ျဖဴးမည့္ရက္ႏွင့္ ပုဂၢလိက မီးလင္းေရးလုပ္ငန္း ၉ ခုတို႔မွ ရပ္နားမည့္ရက္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ကန္ေခါင္းမီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးဘငယ္က ေျပာသည္။

မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ၎တို႔ မရပ္နားခင္ကာလအထိ မီးအသံုးျပဳခကို ႏႈန္းထားတစ္ခုျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီကလည္း ၎တို႔ စတင္တာ၀န္ယူ သည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၉၀ ၀န္းက်င္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ မီတာေၾကးျဖတ္ပိုင္း ၂ ခုထြက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဘငယ္က ဆိုသည္။
လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ မီတာခကို ယခင္က ပံုမွန္ေပးသြင္းေနသည့္ သက္ဆိုင္ရာ မီးလင္းေရးရံုးမ်ားတြင္သာ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း ထံမွ သိရသည္။
အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားျဖန္႔ ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းကို ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ႏွင့္ Golden Green Energy Company  တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားသည့္Myeik Green Energy Co.,Ltd က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ထံမွ သိရသည္။

 

ျမင့္မိုရ္(ၿမိတ္)