“က်ယ္ျပန္႔ နက္ရွိင္းစြာ စဥ္းစားပါ ” အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

0
75

“က်ယ္ျပန္႔ နက္ရွိင္းစြာ စဥ္းစားပါ ” အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ၊ ၂၀၁၉

တနသၤာရီေရဒီယို