ဆလံုမ်ားအတြက္ ေလွႏွွင့္ဆန္ ေထာက္ပံ့မည္

0
144

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ကၽြန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဆလံုလူမ်ိဳး မ်ားအတြက္ ေလွႏွင့္ ဆန္မ်ား ေထာက္ပံ့သြားမည္ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးေစာလုကာက ေျပာသည္။
ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဒံုးေညာင္မိႈင္း၊ ဒံုးပုလဲေအာ္၊ ပေရာ၀ါး႐ြာႏွင့္ ေကာ့ေသာင္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဇာဒက္ႀကီး၊ မႀကံဳကလက္၊ ဂ်ာအုံး၊ ေညာင္၀ိ၊ ဂ်ာလန္း၊ လငန္း စုစုေပါင္း ႐ြာ ၉ ႐ြာ အတြက္ ဆန္အိတ္မ်ားကို တစ္႐ြာလွ်င္ တစ္လ က်ပ္ ၂ သိန္း ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ ေထာက္ပံ့သြားမည္ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။
ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဂ်ာလန္း၊ ဂ်ာအုန္း၊ မႀကံဳကလက္၊ ေညာင္၀ိ၊ လငန္း စုစုေပါင္း ရြာ ၅ ရြာအတြက္ က်ပ္သိန္း ၄၀ တန္ေၾကးရွိ ေလွ ၂ စီးစီ ေထာက္ပံ့သြားမည္ဟု ၀န္ႀကီး ေစာလုကာက ေျပာသည္။
ေလွမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းဝယ္ယူကာ ဆလံုရြာအသီးသီးရွိ ဆလံုေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ အပ္ႏံွမည္ဟု ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။
ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း ၁၀၀ သံုးစဲြသြား ရန္ရွိရာ ထိုလ်ာထားေငြထဲမွ အထက္ပါ ေလွႏွင့္ဆန္ကို ၀ယ္ယူေထာက္ပံ့ရန္စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“က်န္ခြင့္ျပဳေငြကို ဘယ္လိုေနရာမွာ အသံုးျပဳမယ္ဆိုတာ မသတ္မွတ္ရေသးပါ ဘူး”ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။]

ေလွမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းမွာ ယင္း ေလွမ်ားကို မည္သို႔အသံုးခ်ရမည္မွန္း မသိဘဲ ဆလံုအခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းကဲြျခင္း၊ ဘံုသံုးဆိုပါက ေလွထိန္းသိမ္းရန္၊ ျပင္ ဆင္ရန္ တာ၀န္ခဲြမႈ ခက္ခဲႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆလံုတစ္အိမ္ေထာင္ တစ္စီးႏႈန္း မေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါက ေလွေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳသင့္ဟု မႀကံဳကလက္ရြာမွ ဆလံုအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။
ယင္းသို႔ ေလွ၀ယ္ေပးမည့္အစား ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေ၀းလံသည့္အတြက္ က်န္းမာေရး ဆရာဆရာမမ်ား ခ်ထားေပးကာ အခမဲ့ေဆး ေပးခန္းဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာတည္ေဆာက္ ေပးၿပီး ဆရာဆရာမ လံုေလာက္စြာခ်ထားေပးျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။
“ဆလံုေတြအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေနတဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ပညာေရးကို ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္တယ္။ ဒါကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေဒသက ဆလံုေတြအတြက္တင္ မဟုတ္ပါဘူး၊ အျခားေဒသက ဆလံုအေရး လႈပ္ရွားသူေတြလည္း တစ္သေဘာတည္း ပါပဲ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

 

Dawei Watch