တနသၤာရီတိုင္းလူငယ္စင္တာ အတြက္ ေျမရွာဆဲ

0
154

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္စင္တာေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမေနရာ ရွာေဖြဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ၊ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟိန္းထက္ထံမွ သိရသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ လ်ာထားသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ရွပ္ရြာအနီးမွ ေျမေနရာမွာ ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕မွ မိုင္ ၄၀ ခန္႔ ေ၀းသျဖင့္ လက္မခံဘဲ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အနီးဝန္းက်င္တြင္ ေျမေနရွာမ်ား ရွာေဖြစံုစမ္းေနေၾကာင္း ဦးဟိန္းထက္က ေျပာသည္။
လူငယ္စင္တာဟူသည္ လူငယ္မ်ား အလြယ္တကူ စုစည္းေတြ႔ဆံုႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ိဳးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပဧရိယာႏွင့္ ၄ မိုင္ပတ္လည္ဝန္းက်င္အတြင္းသာျဖစ္သင့္သည္ဟု ဦးဟိန္းထက္က ေျပာသည္။
ယင္းေၾကာင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕အတြင္း စည္ပင္ပိုင္ေျမေနရာတစ္ခုႏွင့္ ဝယ္ယူရမည့္ ေျမေနရာတစ္ခုကို စံုစမ္းကာ စည္ပင္ႏွင့္လူမႈေရး၀န္ႀကီးထံ တင္ျပညႇိႏိႈင္းခဲ့ရာ ေျပလည္မႈ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။
“စည္ပင္ဝန္ႀကီးအေပၚ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရွာေဖြေနဆဲေပါ့”ဟု ဦးဟိန္းထက္က ေျပာသည္။
လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဘက္မွ တင္ျပလာသည့္ စည္ပင္ေျမေနရာမွာ လက္ရွိတြင္ စည္ပင္ကအသံုးျပဳေနၿပီး ေနာက္ထပ္လည္း အသံုးျပဳရန္ရွိေသးသျဖင့္ စည္ပင္လုပ္ငန္းသေဘာအရ လူငယ္စင္တာႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေျမေနရာကိုလည္း စည္ပင္ဌာနက မစြန္႔လႊတ္လိုျဖစ္ေနေၾကာင္း စည္ပင္ႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။
“စည္ပင္ပဲ မဟုတ္ဘူး၊ ဌာနဆိုင္ရာတိုင္းက သူတို႔ေျမကို မေပးခ်င္ၾကဘူး”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။
လူငယ္မ်ားဘက္မွတင္ျပသည့္ ေနာက္တစ္ေနရာမွာ ဝယ္ယူရမည့္ေျမျဖစ္ ေနသည့္အတြက္ ေျမဝယ္ရန္ ကုန္မည့္ေငြ၊ စင္တာအေဆာက္အအံုေဆာက္ရန္ ကုန္မည့္ေငြ စသည့္ကုန္က်မႈစရိတ္ကို အစိုးရဘက္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ထိုေၾကာင့္ ပိုမိုသင့္ေတာ္သည့္ေနရာ ကို လူငယ္မ်ားဘက္မွ ရွာေဖြတင္ျပရန္ မွာၾကားထားသည္ဟု ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။
“လူငယ္ေတြဘက္က ျမင္တဲ့ေနရာရွိ ရင္ေျပာ၊ စံုစမ္းေပးမယ္၊ လြတ္လပ္တယ္၊ ေပးလို႔ရတယ္ဆို ေပးမယ္၊ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ေနရာ ေျပာပါလို႔ေတာ့ ေျပာထားတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။
လူငယ္စင္တာ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမဧရိယာ အနည္းဆံုး ၃ ဧက ခန္႔ လိုအပ္သည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။