တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးအစား တစ္ရာနီးပါး စာရင္းေကာက္ယူ

0
214

တနသၤာရီတိုင္းရွိ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ မရေသာ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးအစား တစ္ရာနီးပါးကို စာရင္းေကာက္ယူထားေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန ထားဝယ္ဌာနခြဲထံမွ သိရသည္။
ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမူ (စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ) ဆိုသည္မွာ ေနရာေဒသ အလိုက္၊ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ အေလ့အထမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ မ်ား၊ ဘာသာစကား၊ ပြဲေတာ္မ်ားစသည္တို႔ကို ဆိုလိုသည္။
လက္ရွိေကာက္ယူထားသည့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးအစား ၉၆ မ်ိဳးကို အုပ္စု ငါးစုခြဲကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာန ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚၾကဴၾကဴသန္းက ေျပာသည္။
ယင္းအုပ္စုငါးစုမွာ ပါးစပ္ရာဇဝင္ ျဖင့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ား အုပ္စု၊ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာမ်ား အုပ္စု၊ လူမႈေရးအစဥ္အလာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားအုပ္စု၊ သဘာဝႏွင့္ စၾကာဝဠာ ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ ႐ိုးရာအစဥ္ အလာ အေလ့အထမ်ားအုပ္စု၊ ႐ိုးရာလက္မႈ ပညာရပ္မ်ားအုပ္စု ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ပါးစပ္ရာဇဝင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားအုပ္စုတြင္ ထားဝယ္႐ိုး ၾကက္ကိုးဆိုသည့္ ဆို႐ိုးစကား၊ ကၽြဲႏွင့္ ႂကြက္လဲသည့္ နဘုလယ္ပံုျပင္၊ ခံဗ်ား ႏွင့္ရွင္ အသံုးအႏႈန္း စသျဖင့္ ရွစ္မ်ိဳးပါဝင္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာန စာရင္းအရ သိရ သည္။
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာအုပ္စုတြင္ ေဒါင္းမင္းရာဇာ ထားဝယ္ရိုးရာ ဒိန္းအက၊ ေျခခ်ိတ္ကစားနည္းအကျဖစ္သည့္ ဖိုးရွင္ေခအက၊ မိုးေခၚပြဲ စသျဖင့္ ၁၇ မ်ိဳးပါ၀င္သည္။
လူမႈေရးအစဥ္အလာ ဓေလ့မ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့မ်ား အုပ္စုတြင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပေနသည့္ နဂါးေလွေလွာ္ ပြဲ၊ ေညာင္ေရသြန္းပြဲ စသျဖင့္ ၁၆ မ်ိဳး ပါဝင္ေၾကာင္း ယင္းဌာနစာရင္းအရ သိရသည္။
ယင္းအျပင္ သဘာ၀ႏွင့္ စၾကာ၀ဠာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ ရိုးရာအစဥ္အလာဓေလ့ မ်ား အုပ္စုတြင္ ေနအိမ္မ်ား၌ နတ္ကိုး ကြယ္မႈ၊ ခ်က္ၾကိဳးျမႇဳပ္သည့္ဓေလ့ စသျဖင့္ ၈ မ်ိဳးပါ၀င္ၿပီး ထားဝယ္ရိုးရာ လက္မႈပညာရပ္မ်ား အုပ္စုတြင္ ထားဝယ္ ငါးပိေထာင္း၊ ငါးပိေဖ်ာ္၊ သေဘာ့ဖ်ာ လုပ္ငန္း စသျဖင့္ ၁၄ မ်ိဳး ပါ၀င္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။
“ဒီျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြက တနသၤာရီတိုင္းထဲမွာ ပိုၿပီးထင္ရွားတဲ့ဟာကို အရင္ ေကာက္လိုက္တာ။ က်န္တဲ့ဟာေတြ အမ်ား ၾကီးက်န္ေသးတယ္”ဟု ေဒၚၾကဴၾကဴသန္းက ဆိုသည္။
အဆိုပါ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း ေကာက္ယူထားသည့္ စာရင္းအတိအက် ျပဳစုၿပီးပါက ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန ကိုတင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာန၏ ထားဝယ္ဌာနခြဲ ထံမွ သိရသည္။

 

ေက်ာ္သူစိုး