ဦးေအာင္စိုး၊ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းတို႔ကို စစ္ေဆး အေရးယူေပးရန္ NLD ဗဟိုသို႔ ၿမိတ္ေဒသခံမ်ား တိုင္

0
828

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္လည္းျဖစ္၊ တိုင္းအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖဲြ႔ ဥက္ၠ႒လည္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္စိုး၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းတို႔၏ အဂတိလိုက္ စားမႈမ်ားရွိသည္ဟုဆိုကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူ ေပးရန္ ၿမိတ္ေဒသခံ ၆၂ ဦးက (NLD)ပါတီဗဟိုသို႔ တိုင္ၾကားလိုက္ ၾကသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျဖိဳး၀င္းထြန္း။ ဓာတ္ပံု – Dawei Watch

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဦးေအာင္စိုး၏ ခယ္မေတာ္စပ္ ၿပီး ဦးေအာင္စိုးသည္ NLD ပါတီ အာဏာရခ်ိန္မွ စ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တာ၀န္ေပးသည္ဟု ဆိုကာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေအာက္ေျခပါတီ၀င္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚပြင့္ျဖဴျဖဴေအာင္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ေရးအရာ ရွိ ခန္႔ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အေႂကြးတင္လ်က္ရွိေသာ GGS ကုမၸဏီ တြင္ ဦးေအာင္စိုး၏ သမက္၊ ကိုယ္ေရး အရာရွိ ေဒၚပြင့္ျဖဴျဖဴေအာင္၏ ခင္ပြန္းက ဦးေနမ်ိဳးေအာင္သည္ မန္ေနဂ်ာရာထူးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းတို႔ ရွိေနေၾကာင္း တိုင္စာတြင္ ပါ၀င္သည္။

ဦးေအာင္စိုး၏ သမက္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္သည္ သရက္ေခ်ာင္းငါးေလလံေစ်း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္လည္း  GGS ကုမၸဏီတြင္ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ပါ၀င္ေနၿပီး GGS ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ ေအာင္မိုးျမတ္ကုမၸဏီတြင္လည္း မန္းေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ရယူထားသူျဖစ္သည္ဟု တိုင္စာတြင္ ပါရွိသည္။

သရက္ေခ်ာင္းငါးေလလံေစ်းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ် ေပးခဲ့သည့္အတြက္ GGS ကုမၸဏီဘက္မွ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ေပးကမ္းခဲ့သည္ဟု ျပည္သူမ်ားအၾကား သတင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ခ်ိန္တြင္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အိမ္အေရာင္းစာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ ေပးအပ္သည္ဟု ေက်ာ္ေဇာလ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္စာတြင္ေရးသား ထားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျဖိဳး၀င္းထြန္း မွာလည္း ဦးေအာင္စိုး၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ညီျဖစ္သူ ဦးတိုး၀င္းထြန္းကို ကိုယ္ေရးအရာရွိ ခန္႔ထားျခင္း၊ ၀န္ႀကီး၏ ၿမိတ္ႏွင့္ထား၀ယ္ရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား မွာ ကုမ္ၸဏီပိုင္ရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ျပည္သူအမ်ား မ်ားစြာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနသည့္ ၿမိတ္ငါးအမႈန္႔ ႀကိတ္စက္ အနံ႔ဆိုးကိစၥတြင္ အဂတိလိုက္စား သည္ဟု ျပည္သူမ်ားအၾကားေျပာၾကား လ်က္ရွိျခင္း၊ ၿမိတ္ေျမယာျပႆနာတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ေက်ာ္ေဇာ သတင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု တိုင္ၾကားစာ တြင္ပါရွိသည္။

ထိုအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအတြက္ အထက္ပါ ပုဂ္ၢိဳလ္ ၃ ဦးအား အျမန္စစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ NLD ပါတီဗဟို၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတိုင္ၾကားစာဌာန ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ထံ လိပ္မူတိုင္ၾကားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။

“အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာ ေက်ာ္ေဇာ မႈေတြက အင္မတန္ျဖစ္ေနတာေလ။ ဒီဟာေတြေတာ့ အဂတိေတာ့ရွိ ေနၿပီဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အားလံုး သံုးသပ္ၾကတာေပါ့။ ဒီသံုးသပ္ခ်က္ အတိုင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္တာပဲ။ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာရင္ ဒီျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ အစိုးရ၀န္ၾကီးေတြ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္”ဟု တိုင္ၾကားရာတြင္ ပါ၀င္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းတိုင္ၾကားစာကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူလည္း ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔က တနသၤာရီအပတ္စဥ္သို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါကေတာ့ သီးျခားစစ္ရမွာေပါ့။ ပါတီ စည္းကမ္းနဲ႔ညီညႊတ္ျခင္းရွိ၊ မရွိကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္ေဆးလို႔ရပါတယ္၊ အျပစ္ေပးလို႔ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဌာန လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းအရ အစိုးရကပဲ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဘာလုပ္ လိုက္ပါ၊ ညာလုပ္လိုက္ပါ ေျပာလို႔မရဘူး။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနကို ဒီလိုေတာ့ လုပ္ထားပါတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာေတာ့ ပို႔ေပးပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ျခင္း၊ ေျဗာင္က်က် အဂတိလိုက္စားျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳကာ မိမိႏွင့္ ေဆြးမ်ိဳးေတာ္သူ၊ နီးစပ္သူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထား ေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္စာခ်ဳပ္တြင္ ကြက္လပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထား ျခင္း စသည္တို႔ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရး ယူေပးရန္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ေဒသခံ ၄၅ ဦး တို႔က ပါတီ ဗဟိုသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းတိုင္ၾကားမႈအတြက္ တိုင္ၾကား သူမ်ားထဲမွ ၃ ဦးအား ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္တြင္ ပါတီဗဟိုသို႔ ေခၚယူကာေမးျမန္းစစ္ေဆး အေထာက္အထားမ်ား ရယူခဲ့ေသးသည္။

တနသၤာရီအပတ္စဥ္မွ ရရွိထားသည့္ အခ်က္ အလက္အေထာက္ထားမ်ားအရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ ႐ံုးအမိန္႔ျဖင့္ ခန္႔အပ္ခဲ့ရာ ေဒၚပြင့္ျဖဴျဖဴေအာင္သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္လည္းေကာင္း ဦးတိုး၀င္းထြန္းသည္ ၀န္ႀကီးဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္း၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ေနသည္။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္အစိုးရအဖဲြ႔ စတက္လာၿပီး တစ္ႏွစ္မျပည့္မီ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း စေရာက္လာၿပီး ထား၀ယ္ခရိုင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္၊ တိုင္းအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား(အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒါမေခၚဘဲေပး) လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ြြွ ကုမ္ၸဏီတြင္ ဦးေအာင္စိုး၏သမက္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ သည္ တာ၀န္ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ လည္းေကာင္း ပါ၀င္ေနသည္။

GGS ကုမၸဏီတြင္ ထား၀ယ္ခရိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ ျဖဴးခြင့္ကိုပါ တင္ဒါမၿပိဳင္ရဘဲ ရရွိထားၿပီး သရက္ေခ်ာင္း ငါးေလလံေစ်း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

ထိုကုမၸဏီသည္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ဂက္စ္ဖိုး အေႂကြး ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ကို မေပးသြင္းသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ခံထားရသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ကိုလည္း မေပးသြင္းေသး ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ကိစ္ၥကို ဦးစားေပးစစ္ေဆးမည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

ထား၀ယ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းေဒသခံ အခ်ိဳ႕ကလည္း လတ္တေလာတိုင္ၾကား ထားသည့္ တိုင္စာမ်ားအေပၚ စစ္ေဆး အေရးယူမႈအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကၿပီး လိုအပ္ပါက သင့္ေတာ္သည့္ အေရးဆိုမႈ မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

အကယ္၍ ယခုတိုင္ၾကားခံထားရသူ မ်ားအား စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ တစ္ခုခု ေတြ႔ရွိပါက ရာထူး၊ တာ၀န္တို႔မွ ရပ္နား လိုက္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ မၿပီးဆံုးသင့္ဟု ေျပာဆို မႈအခ်ိဳ႕လည္းရွိေနသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆံုး ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔တဲ့သူသည္ ဘယ္သူျဖစ္ မလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အိပ္မက္ေတာင္ မက္ေနၾကတယ္”ဟု ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕ခံ ဦးသန္း၀င္းက ေျပာသည္။

 

Dawei Watch