အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံု မတင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ဒဏ္ေငြႏွစ္သိန္းခြဲ ေဆာင္ရမည္

0
417

အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံု မတင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ႏွစ္သိန္းခြဲက်ပ္ ေပးေဆာင္ျပီးမွသာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမ္ၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA) ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္)အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒတို႔ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမ္ၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္အရ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ   ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ျပန္လည္မွတ္ပံုမတင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ DICA  ရံုးခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီးဒဏ္ေၾကးေဆာင္ျပီးမွသာ   မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း DICA ဌာန တိုင္းေဒသၾကီးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။

“မလုပ္တဲ့(ျပန္လည္မွတ္ပံုမတင္သည့္)ကုမၸဏီေတြက အလိုအေလ်ာက္ ပယ္ပ်က္သြားမွာပါ”ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၅၀၀ ရာေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္အထိ တိုင္း DICA ႐ံုးတြင္ လာေရာက္ မွတ္ပံုတင္သည့္ ကုမၸဏီ ေပါင္း ၂၁၆ ခုသာရွိေသးေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။

 

ကိုေဇာ္