ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာေဗဒင္ ေဟာကိန္း ၄-၂-၂၀၁၉ မွ ၁၀-၂-၂၀၁၉ အထိ

0
221

တနဂၤေႏြ

ေနရာဌာန ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္ေသာကာလ ျဖစ္သည္။ နာရီ၊ တံဆိပ္စသည္တုိ႔ ၀င္မည္။ လူမ်ဳိး ကဲြတုိ႕၏ ကူညီမစမႈ ခံရမည္။ ရင္းႏွီးထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ ႀကီးႀကီးရမည္။ ၀မ္းရင္ဥပဒ္ ေပးတတ္သည္။ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္ျဖဴးမည္။ ေမတၱာေရးသည္ကား ေသာကကင္းေ၀း၍ ေပ်ာ္ရႊင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – ဇီးေရာင္၊ ျပာႏုေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – အနီေရာင္၊ ေရႊေရာင္

အက်ဳိးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား      – ၅၊  ၆၊ ၇ ပါေသာ ဂဏန္းမ်ား

ယၾတာ                                      – မုန္႕ဖက္ထုပ္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

 

တနလၤာ

ယခုလမွစ၍ ယာဥ္မ၀ယ္သင့္ပါ။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ခရီးသြားရျခင္း ျဖစ္မည္။ လာဘ္လာဘမ်ား ရရွိမည္။ ပညာေရးကေတာ့ နည္းနည္းပုိအားစိုက္ရမည္။ ေငြေၾကးကေတာ့ ၀င္လာလုိက္ျပန္ထြက္လုိက္ ျဖစ္ေနဦးမည္။ မိမိအိမ္၌ မဂၤလာကိန္းတစ္ခု ရွိသည္။ ေမတၱာေရးသည္ကား ခ်စ္သူအေပၚ အထင္မလဲြပါေစႏွင့္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – ခရမ္းေရာင္၊ ေျပာက္က်ားေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – အနက္ေရာင္၊ ကာကီေရာင္

အက်ဳိးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား      – ၅ ၊ ၃၊ ၆ ပါေသာ ဂဏန္းမ်ား

ယၾတာ                                     – ႏွင္းဆီ (၇)ပြင့္ ဘုရားပန္္းကပ္လွဴပါ။ ဘယ္အေရာင္ျဖစ္ျဖစ္ရ၏။

 

အဂၤါ

ဆုိင္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ လူငယ္မ်ား တုိးတက္မႈ လမ္းစ ေပၚေရာက္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ေျမအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ ပညာေရးကေတာ့ သင္ႀကိဳးစားသေလာက္ အရာေရာက္မည္။ ခါးနာျခင္း သတိထားပါ။ ေမတၱာေရးသည္ကား အခ်စ္သည္ သင့္အတြက္ ေ၀ဒနာေတြ ေပးေနမည့္ကာလ ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – ကာကီေရာင္၊ အညိဳေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – ပန္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္

အက်ဳိးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား      – ၅၊ ၇၊ ၀ ပါေသာ ဂဏန္းမ်ား

ယၾတာ                                     – ႏွင္းဆီအ၀ါ ၇ပြင့္ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

 

ဗုဒၶဟူး

ဘုရားဖူးခရီးမ်ား သြားရတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းတစ္ခု ၀င္မည္။ စီးပြားဥစၥာ ျဖစ္ထြန္းမည္။ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား ထြက္တတ္သည္။ သြားခံတြင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစုိက္ရမည္။ အထက္လူႀကီးႏွင့္ နားလည္မႈ လဲြေခ်ာ္တတ္သည္။ ေမတၱာေရးသည္ကား သင့္ခ်စ္သူက သင့္အေပၚ အလုိလုိကုိင္းညြတ္လာမည့္ ကာလျဖစ္သည္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – အျပာေရာင္၊ ေျပာက္က်ားေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – လိေမၼာ္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္

အက်ဳိးေပးေသာ ဂဏန္း           – ၇၊ ၃၊ ၆ပါေသာ ဂဏန္းမ်ား

ယၾတာ                                     – ၾကက္ေမာက္ယို ဘုရားဆြမ္းေတာ္ ကပ္လွဴပါ။

 

ၾကာသပေတး

အိုးအိမ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား ေျပာဆုိရာ၌ မိမိအသာစီးရမည္။ မိတ္ေဆြမ်ား ကူညီမစမႈ ခံရတတ္သည္။ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ ရမည္။ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစုိက္ရမည္။ ေမတၱာေရးသည္ကား မိမိကအေလွ်ာ့ေပးၿပီး စာနာနားလည္ ေပးလုိက္ပါ။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – အျဖဴေရာင္၊ ေျပာက္က်ားေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – အ၀ါေရာင္္၊ အနီေရာင္

အက်ဳိးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား      – ၃၊ ၆၊ ၉ပါေသာ ဂဏန္းမ်ား

ယၾတာ                                      – ငွက္ေပ်ာသီး ၂လုံး အခြံႏႊာၿပီး ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴပါ။

 

ေသာၾကာ

ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား ၀င္မည္။ ခရီးမၾကာခဏ သြားရတတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္က အဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကးကေတာ့ အထြက္မ်ား ေနဦးမည္။ ပညာေရးကေတာ့ အက်ဳိးေပး မည္။ အေၾကာအားနည္းျခင္း သတိထားပါ။ ေမတၱာေရးသည္ကား နီးသလုိလုိနဲ႕ အလွမ္းကြာေနဦးမည္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – ေျပာက္က်ားေရာင္၊ အျပာေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – ပန္းေရာင္၊ အညိဳေရာင္

အက်ဳိးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား      – ၅၊ ၇၊၄ ပါေသာ ဂဏန္းမ်ား

ယၾတာ                                     – ထုိးမုန္႕ ၁ မ်ဳိးမ်ဳိး ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴပါ။

 

စေန

ကုမ္ၸဏီ စာေမးပဲြ၊ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆုိသူမ်ား အဆင္ေျပၾကမည္။ ေငြေၾကးအလုံးအရင္း ၀င္မည္။ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာျဖစ္မည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးေကာင္းပါမည္။ တန္ဖုိးႀကီး ပစ္ၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ရွတတ္သည္။ ေမတ္ၱာေရးသည္ကား ခ်စ္သူရွာစရာမလုိဘဲ မိမိထံ ဆုိက္ဆုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္လာမည့္ ကာလျဖစ္သည္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – လိေမ္ၼာ္ေရာင္၊ အျပာေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – အျဖဴေရာင္၊ အနီေရာင္

အက်ဳိးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား      – ၅၊ ၃၊ ၆ ပါေသာ ဂဏန္းမ်ား

ယၾတာ                               – ေရႊခ်ည္ထိုးမုန္႕ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴပါ။

 

 

 

လုိရာဆႏၵျပည့္၀ႏိုင္ပါေစ

                                                ဆရာေရႊစင္ျမတ္ (Geology)

                                                   ေ၀ဒလကၡဏသုေတသီ