တနသၤာရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို တိုင္သူမ်ားအား NLD ဗဟိုက ေခၚစစ္ကာ အေထာက္အထားမ်ားရယူ

0
196

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ကို စာျဖင့္ တိုင္ၾကားထားသူမ်ားအား ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD)ဗဟိုက ေခၚယူစစ္ေဆး ခဲ့သည္။

တိုင္ၾကားထားသူမ်ားအနက္ ၃ ဦး ကို ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟိုမွ ၃ ဦးပါ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕က နံနက္ ၁၁ နာရီခဲြမွ မြန္းလြဲ ၃ နာရီေက်ာ္ အထိ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးခံခဲ့ရသူ မ်ားက ေျပာသည္။

အေထာက္အထားမ်ား ေတာင္းယူရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခင္ပြန္း၏ တူမ ေဒၚပြင့္ျဖဴျဖဴေအာင္ (ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ ဦးေအာင္စိုး၏ သမီး)အား ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ ခန္႔ထားသည့္ စာ၊ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ကြက္လပ္ မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ GGS ကုမၸဏီ ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔တို႔၏ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ထား၀ယ္ ေလယာဥ္ကြင္းအား ခ်ံဳႏြယ္ ရွင္းလင္းခ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ ျဖင့္ ခ်ထား ေပးသည့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ စာခ်ဳပ္ စသည့္ အေထာက္အထား မိတၱဴမ်ားကို ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း အစစ္ေဆးခံခဲ့သည့္ တိုင္ၾကား သူမ်ားက ေျပာသည္။

ထိုစာရြက္ အေထာက္အထားမ်ား၊ ခိုင္မာေသခ်ာေၾကာင္း ထြက္ဆိုႏိုင္သည့္ လူသက္ေသ(တိုင္ၾကားသူမ်ားထဲတြင္ မပါ၀င္သည့္သူ) ကိုလည္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အမည္စာရင္းေပးခဲ့ ေၾကာင္း  အစစ္ေဆးခံခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

“သူတို႔ကို အားကိုးလို႔ပဲ အေထာက္ အထားေတြ သူတို႔လက္ထဲ သြားအပ္ခဲ့ ၿပီးၿပီကိုး၊ စစ္ေဆးမယ့္အပိုင္းကိုေတာ့ သူတို႔ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္သြား လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္”ဟု အထက္ပါ စစ္ေဆးခံရသူက ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ စြမ္း ေဆာင္ရည္ ညံ့ျခင္း၊ ေျဗာင္က်က် အဂတိ လိုက္စားျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳကာ မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး ေတာ္သူ၊ နီးစပ္သူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္စာခ်ဳပ္တြင္ ကြက္ လပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း စသည္တို႔ ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူေပးရန္ ထား၀ယ္ ခ႐ိုင္ေဒသခံ ၄၅ ဦးတို႔က ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္တြင္ ပါတီသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္၏ ညႊန္ၾကားထားခ်က္ကို မလိုက္နာဘဲ မိမိ၏ ေဆြနီးမ်ိဳးစပ္မ်ားကို  ကိုယ္ေရး အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္း၊ ကိုယ္ေရး အရာရွိ၏ ခင္ပြန္း ပါ၀င္ေနေသာ ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ခ်ထားေပးသည့္ ကိစ္ၥ၊ တင္ဒါေအာင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏သား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈ စသည္တို႔ကိုလည္း စစ္ေဆးအေရးယူေပး ေစလိုေၾကာင္းလည္း ယင္းတိုင္ၾကားစာ တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

တနသၤာရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား တိုင္ၾကား ထားသည့္ကိစၥကို ဦးစားေပး ကိုင္တြယ္ သြားမည္ဟု အာဏာရပါတီ NLD ဗဟို က ေျပာဆိုထားသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အက်င့္ ပ်က္မႈ၊ အဂတိလိုက္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈရွိသည္ဟူေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို စစ္ေဆးကာ အစိုးရအဖဲြ႔၀င္အခ်ိဳ႕ကို ရာထူးမွ အနားေပးျခင္းႏွင့္ အျခားအေရး ယူမႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ဖူးသည္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုဖူးသည္။

NLD အစိုးရ စတက္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ျခင္းကိစ္ၥ ညႊန္ၾကား ခ်က္တြင္ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ ေဆြနီးမ်ိဳးစပ္သူမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာအဖဲြ႔ အစည္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ေရး အရာရွိ ရာထူး တာ၀န္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း မျပဳရ။(ေဆြနီးမ်ိဳး စပ္ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔၏ ညီအစ္ကိုေမာင္ ႏွမ၊ သားသမီး၊ သမက္၊ ေခၽြးမ၊ တူ၊ တူမႏွင့္ ေျမး၊ျမစ္တို႔ကို ဆိုလိုပါသည္)” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထိုစာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမ္ၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမ္ၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

                               Dawei Watch