ေထာင္၀င္စာ

0
183

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သ႔ူဆႏၵျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ထားသည့္  အရပ္သားအစိုးရ တာ၀န္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ လာခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုသံုးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း လက္႐ွိ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္အားရမႈ႐ွိသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား႐ွိ သကဲ့သို႔၊ ေက်နပ္အားရမႈ အျပည့္အ၀ မရသည့္ ကိစ္ၥမ်ား၊ အားမလို အားမရ ျဖစ္ရသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ႐ွိေပ သည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ အေနာက္တံခါးအေရး၊ စီးပြားေရး အပါအ၀င္ မ်ားေျမာင္လွသည့္ အေရးအရာမ်ားအနက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

သည္ႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ကိစၥမွာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၍ ကုသရ ခက္ ေနေပဦးမည္။ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသဖို႔ထက္ အနာသက္သာေရးကိုသာ ဦးစားေပးရမည့္အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ သည္။

တစ္ကမ္ၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ဆုိလွ်င္ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းသည့္ ႏိုင္ငံ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းလြန္းလွသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ မပါလွ်င္ေနပါ ေစ၊ အဂတိလိုက္စားမႈနည္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားၾက ေစခ်င္သည္။ ယင္းမွာ မဲဆႏ္ၵရွင္ျပည္သူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ရွိသည့္ ဆႏၵျဖစ္သည္။

ခက္သည္က အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ပါမည္ဆိုသည့္သူမ်ားအနက္ တခ်ိဳ႕ကိုယ္တိုင္က အဂတိႏွင့္ မကင္းႏိုင္ ျဖစ္ေနရျခင္းကား စိတ္ပ်က္ဖို႔ ေကာင္းလြန္း လွသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမ္ၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္တို႔ကဲ့သို႔ အရည္အခ်င္းေရာ ကိုယ္က်င့္တရားပါ ေကာင္းမြန္ေသာသူမ်ား မွာ ႐ွားပါးလြန္း လွသည္။

ခက္သည္က သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ တည္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္၍မရ။

လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုသာ ၾကည့္ၿပီး မဲေပးေရြးခ်ယ္ရေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ တြင္ ပါတီကသာ လူေသခ်ာ မေရြးခဲ့လွ်င္ အုတ္ေရာေရာ၊ ေက်ာက္ေရာေရာ ျဖစ္ေန မည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။ ထိုအထဲတြင္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ယြင္းသူမ်ား ပါေကာင္းပါေနေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ယခုအစိုးရသက္တမ္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းတြင္ အနားေပးခဲ့သည့္၊ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ေပးခဲ့သည့္သူမ်ား တျဖည္း ျဖည္း မ်ားလာေနသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီး၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးတခ်ိဳ႔ကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦး ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္အေရ အတြက္ မည္မွ်ေလာက္ကို အေရးယူခဲ့ ၿပီးၿပီဆိုသည္ ကိုမူ ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ ယင္းသို႔တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ (သို႔မဟုတ္) ရပ္စဲျခင္းခံ ရသူမ်ားသည္။ ေ႐ွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒ အပိုင္း ႏွင့္မကိုက္ညီသူမ်ား၊ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစ္ၥမ်ားႏွင့္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ပတ္သက္ ေနသူမ်ား ျဖစ္မည္ဟု ေယဘုယ် ယူဆရပါ သည္။ အျခားကၽြန္ေတာ္မသိႏိုင္သည့္ ႁခြင္းခ်က္မ်ားလည္းရွိေပမည္။ မဲဆြယ္ ကတိမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ မတည္ႏိုင္ၾကေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆြယ္ကတိဆိုသည္မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ယံုၾကည္ထား၍မရ။ ေမွ်ာ္လင့္ ၍သာရသည့္အရာမ်ိဳးဟု ဆိုခ်င္မိသည္။

အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားစြာထဲက တစ္ခုတြင္ေတာ့ အဂတိ လိုက္စားသည့္သူမ်ားကို အထူးသျဖင့္ အင္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ ေ႐ြးေကာက္ခံမ်ား ကို လံုး၀ခြင့္လႊတ္ေပးမည္မဟုတ္သလို ေထာင္၀င္စာသာလာေတြ႕မည္ဆိုသည့္ သေဘာပါေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ိဳး ႐ွိခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ရသည့္အဆင့္ထိ အေရးယူမႈမ်ိဳးကို တစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ရေသး။

အဂတိလိုက္စားသည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္း မ်ားကေတာ့ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သူေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ရမည့္ သူမ်ားထဲတြင္ အေမ့သားသမီးမ်ားထဲက ေတာ့ တစ္ေယာက္မွမပါ၀င္ေသး။ အေမ့ သားသမီးမ်ား၏ အျပစ္ေတြကပဲ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ရမည့္အဆင့္ထိ မႀကီးမားေသး၍ လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဤသည္ကပင္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားကို အားမလို အားမရျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္အျဖစ္ ႐ွိေနႏိုင္ပါသည္။

အျပစ္မ႐ွိသူမ်ားကို အျပစ္မေရာက္ ေစခ်င္သလို၊ အမွန္တကယ္ အျပစ္႐ွိသူမ်ား ကိုလည္း အျပစ္မွမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မလြတ္ ေစခ်င္သည္မွာ ျပည္သူအားလံုး၏ ဆႏ္ၵျဖစ္ သည္ဟု ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျပာလိုပါသည္။

ျပည္သူ႔အစိုးရအေနျဖင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ေတာင္ မွ အေရးယူရမည့္သူမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သား သား အေရးယူျပပါ။ အဂတိတရားကင္းကင္း ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႐ွိ႐ွိျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ ျပပါ။ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ႐ွိ႐ွိျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ျပပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၀န္းရံေထာက္ခံသြားဖို႔ အၿမဲ အသင့္ ႐ွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

သန္းေဇာ္ဦး(ရလိုင္)