ထားဝယ္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ပေရာဂ်က္ျပပြဲ/ ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္

0
258
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ထားဝယ္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ပေရာဂ်က္ျပပြဲ/ ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္

သတင္းႏွင္႔ရိုက္ကူး – ေက်ာ္သူစိုး

Dawei Watch TV